Archívum

Ki válogatta ki az evangéliumokat?

Gyakran kerül elő ez a kérdés, sokszor inkább állítás formájában, miszerint a négy evangélium nem megbízható beszámoló a keresztyénség eredetével kapcsolatban, mert sok más „evangélium” is íródott, ami közül az egyház hatalmi érdekeinek megfelelően választotta ki, szerkesztette meg a Bibliában található négy evangéliumot. A négy bibliai evangélium hitelességének kérdése a keresztyén hit alapjait érinti, ezért érdemes utánajárni, mi is az igazság. Nézzük most meg Dr. Peter J. Williams érveit, aki a cambridge-i Tyndale House igazgatója és a Cambridge-i Egyetem előadója!

A keresztyénség a gyenge emberek mankója?

Általános az a vélekedés, hogy a hit nem más, mint egy kapaszkodó, mankó a gyenge, labilis emberek számára. Olyanoknak való, akik a saját erejükből nem tudnak megbirkózni az élet nehézségeivel. Aki meg tudja oldani a problémáit, annak nincs szüksége Istenre. Különös erővel hatotta át a kommunista országok filozófiáját Marx mondása, mely szerint „a vallás a népek ópiuma”.
A mai ember számára, aki önmagában hisz és az önmegvalósításra törekszik, ez a gondolat jó alapot szolgáltat arra, hogy ne kelljen a „vallás” kérdésével foglalkoznia. De nézzünk meg néhány kérdést, ami felmerül a fenti állítással kapcsolatban.

Dillenburgi konferencia 2015

Néhány év után újra volt magyar résztvevője az évente megrendezésre kerülő dillenburgi konferenciának. Csikós Péter vezetésével hazánkból öten utaztunk ki a német testvérek meghívásának eleget téve. Az alábbiakban röviden beszámolunk arról, amit ott átéltünk. Érdemes volt áron is megvenni a dillenburgi alkalmat. Nagy vágyunk volt oda újra eljutni és várakozással tekintettünk az együttlét elé. Nagyon kedvesek voltak a vendéglátóink is, Bolyki Gábor, felesége Dorisz és családja. Fontos volt, hogy fiatalabb szolgáló testvéreket is magunkkal vigyünk. A János 6,60-7,17 igékkel foglalkoztunk Hartmut Jäger vezetésével (az iratterjesztés igazgatója). Karl-Heinz Vanheiden foglalta össze az adott igeszakaszokat, majd különböző felkért testvérek vezették be a témákat kb 15 perces időtartamban.

Bízni, futni, járni, ellankadni, megújulni

Azt hiszem, máris tudja kedves olvasóm, melyik igeversből vettem a fenti szavakat: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40,30-31) Ebből a versből hol ezt élem, hol azt. Van, ami már a múlté: ifjabb már nem leszek. De rajtam kívül senki más sem. Van, ami már állandó az életemben: Krisztusba vetettem a bizodalmam. És van, amit állandó körforgásként élek: futok, lankadok, megújulok, futok… De nézzük csak sorjában!

Budapest és környéke

"Egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat!" (Ézsaiás 57,14) Valóban, sokszor nincs is más dolgunk, mint elhárítani azokat az akadályokat, amik Isten hatalmas munkájának útjába állhatnak. Ilyen akadályok épülhetnek gyülekezeteinkben, gyülekezeteink között és bennünk, a saját szívünkben, gondolkodásunkban is. Az elmúlt években tanúi lehettünk, hogyan omlottak le ilyen, a korábbi években alattomosan felépült falak, hogyan kapcsolódtak össze újra a testvérek és a gyülekezetek. Új lehetőségek nyíltak az evangélium üzenetének átadására. Úgy is mondhatnánk, megindult az élet.

IBCM6 - Róma (2. rész)

IBCM6 – egy igazán különleges élmény.
Számomra valóban különleges megtapasztalás volt a részvétel Rómában az IBCM6-on, a Testvér Gyülekezetek missziós világtalálkozóján. A 105 különböző nemzetből érkező 750 résztvevő jó létszámnak számít a 6. alkalommal megrendezésre kerülő missziós konferencián. A témafelvetés markánsan kifejezésre hozta az együttlét célját, mégpedig: egymás erősítését és az evangélium minden emberhez való eljuttatását a mai időben is.
Már a megérkezésnél érezhető volt a nemzetek közötti, interkulturális találkozás. Szó szerint az egész világról áramlottak be az emberek. A résztvevők zászlóival feldíszített terem tovább fokozta ezt a benyomást: egység a sokféleségben. Adott a légkör, hogy együtt figyeljünk Isten Igéjére és arra, amit Ő tesz világszerte a testvérgyülekezeti mozgalom keretein belül (is).

IBCM6 - Róma

Idén ismét megrendezésre került az IBCM (International Brethren Conference on Mission), vagyis a Keresztyén Testvér Gyülekezetek négyévente összehívott missziós konferenciája. Olasz testvéreink voltak a házigazdák, akik e mostani 6. találkozót a Róma melletti Pomeziába szervezték. Több mint 100 nemzetből voltunk jelen közel 700-an. Mottónk az Úr Jézus egységért imádkozó szavai voltak: "hogy felismerje a világ..." A közel 14 órás autózás után felüdítő volt a hétfő esti nyitó alkalom és a találkozások. Ahogy a szervezők hangsúlyozták, az IBCM célja a Testvér Gyülekezetek összehozása a világ minden tájáról. Ilyenkor az alkalmak mellett kulcsszerepet játszanak a szünetekben, étkezések alatt történő és létrejövő small-talk beszélgetések és kapcsolatépítés.

Kell nekünk teológizálni?

Abban sok igazság van, hogy a teológia és a dogmatika alatt sokszor megfosztottak a gondolkodástól embereket, és mintegy az orruknál fogva vezették őket (erre sajnos tényleg sok példa van az egyháztörténelemben, különösen a középkorban). Ennek ellenére, hála Istennek, a teológia művelése nem erről szól, hanem arról, hogy az ember gondolkodik és rendszerbe szedi azt, ami már amúgy is jelen van a keresztyén gondolkodásban a Szentírás alapján vagy annak magyarázata révén. A teológia egyik tudományága a dogmatika, de ez sem statikus, egy helyben álló, hanem értelmezésében sokszor dinamikus, progresszív. Ez éppen az emberi gondolkodás és logika jelenlétét, érvényesülését jelenti.

Afrika négy szem közt

... vagyis inkább négy szemmel: egy férfi és egy nő, férj és feleség. A Maszárovics házaspár 2014. szeptembere óta egy éves szolgálatát tölti Zambiában, a lunda népcsoport között. Zoltán orvosként az ottani missziós kórházban, Éva főállású családanyaként és részben vasárnapi iskolai tanítóként végzi a munkát az afrikai ország észak-nyugati csücskében, Kalene Hillben.A fenti címet azért kapta a cikk, mert az új élethelyzetben sok mindent át kell élniük, meg kell látniuk. Férfi és nő, férj és feleség, apa és anya más szemmel, mégis hasonlóan látja egy ország, család, gyülekezet, gyermeknevelés, kórház helyzetét az új környezetben. Szeretnénk most ezt a két szemszöget bemutatni ezzel a rendkívüli beszámolóval. A témakörök által felvetődött rövid válaszok egymástól függetlenül születtek.

Észak-Magyarország

Az alábbi összeállítás – amennyire lehet – vázolja az Észak-Magyarországon létrejött kisközösségek indulását, bepillantást enged életükbe az 1940-es évektől napjainkig. Az eredeti beszámolókat hangfelvétel rögzíti, amelyen id. Kovács Ernő, id. Kovács Ernőné, Felföldi Károlyné Kovács Kati, Falucskai Gusztáv, Falucskai Gusztávné Kovács Marika, Rádai Anna (Panni) és Deák Lajosné testvérek idézték fel emlékeiket. E rövid összegzés szemelvényeket tartalmaz a teljes anyagból, amelynek egy bővebb változata is elérhető PDF dokumentumban.

Oldalak