Budapest és környéke

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szabó Ernő és Erzsébet

"Egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat!" (Ézsaiás 57,14)

Valóban, sokszor nincs is más dolgunk, mint elhárítani azokat az akadályokat, amik Isten hatalmas munkájának útjába állhatnak. Ilyen akadályok épülhetnek gyülekezeteinkben, gyülekezeteink között és bennünk, a saját szívünkben, gondolkodásunkban is.

Az elmúlt években tanúi lehettünk, hogyan omlottak le ilyen, a korábbi években alattomosan felépült falak, hogyan kapcsolódtak össze újra a testvérek és a gyülekezetek. Új lehetőségek nyíltak az evangélium üzenetének átadására. Úgy is mondhatnánk, megindult az élet. Ismét megnyíltak a 30 éve felépült Ó utcai gyülekezeti ház kapui a különböző szolgálatok, közösségi alkalmak előtt, és megnyíltak a szívek is egymás felé.

Amikor erről a régióról beszélünk, konkrétan hét gyülekezetre gondolunk: Budapesten az Ó utcai, a Dél-budai, a Soroksár-Dunaharaszti, és a József utcai gyülekezetek, valamint Biatorbágy, Dunakeszi és Pilismarót testvérgyülekezetei. Ez a hét gyülekezet sok fontos területen kezdett el együtt gondolkodni, együtt terheket hordozni. Bár van még mit tanulnunk az egymásra figyelésben, a kommunikációban és legfőképpen a szeretetben, Isten áldása azonban már most ott van a közös szolgálatokon, ahogy erre ígéretünk is van: Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! ( Zsolt 133,1)

Három olyan területről szeretnénk most beszámolni, ami gyümölcse ennek a közös gondolkodásnak.

A közös ifjúsági alkalmak 2011-ben a Világcsücsök nevű közösségi térben, bérelt teremben indultak. 2012. őszétől megnyílt az Ó utcai épület a fiatalok előtt is, sőt saját termet kaptak a 2. emeleten. Ez hihetetlenül megerősítette a közösséget, birtokba vették, saját képükre formálták a termet, majd egyre bátrabban bekapcsolódtak az alkalmak szervezésébe is. Saját nevet is választottak, ettől kezdve nevezik HIFI-nek magukat. Ez a név lehet a Hívő Fiatalok rövidítése is, de ennél sokkal fontosabb tartalma van. High Fidelity = magas szintű hűség. Fiataljaink szeretnének elköteleződni és hűségesek maradni Krisztushoz. Minden, ami ezeken az alkalmakon történik, ezt az elköteleződést hivatott segíteni. Eleinte kéthetente voltak alkalmak, a "komoly" igei részt beszélgetés, közös evés, pingpongozás követte. 2014. őszén felmerült az igény a hetenkénti találkozásra. Így most minden pénteken van ifi, egyik héten inkább hitmélyítő, másik héten inkább közösségépítő jelleggel.

Egy HIFI alkalomra készült meghívó


 
Néhány név és néhány téma az elmúlt évek előadásai közül: Kerekes Barnabás - Illem, viselkedés a Biblia fényében, Pécsi Rita - Érzelmi intelligencia, France Mutombo - Etiópia (az etióp kincstárnok nyomában), Bolyki László - Milyen zenét szeret Isten?, Harmatta János - Isten belénk teremtett mechanizmusa vagy egy sötét erő uralma?, Bajtsi Miklós és Andrea - közösségépítő tréning. További fontos témák: Gender-elmélet, közösség, szolgálat, tálentumok, pénz, időbeosztás, egoizmus-sport-egészség-divat, személyiségfejlődés, imádság...
Az interjúsorozatban házaspárok bizonyságtételei hangzanak el életükről, párkapcsolatukról, szolgálatukról.
Ezen kívül filmklubok, közös ünnepek, nyári táborok, közös szolgálatok és játékok, sok éneklés és léleképítő beszélgetés kovácsolja egyre szorosabbra a közösséget.

A regionális alkalmak a hét gyülekezet találkozási pontjaivá, a közösség ünnepévé nőtték ki magukat. Ezeken a vasárnapokon együtt vagyunk a délelőtti istentiszteleten, együtt ebédelünk, és együtt töltjük a délutánt is. Minden ilyen napnak van valami központi gondolata, e gondolat köré szerveződnek az előadások és szemináriumok, egyéb programok is. Minden regionális alkalomnak más-más gyülekezet a házigazdája. Talán itt láthatóak leginkább a gyülekezetek közötti különbségek, de éppen ezért jó gyakorlótér is ez az alázat, a szeretet, az egymás véleményének elfogadására is. Ahogy azt Simon András megfogalmazta: "Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák. Talán unalmas is lenne a világ, ha mindenben hasonlóak lennénk és mindenben egyetértenénk."

Az első ilyen alkalomra 2012. szeptemberében az Ó utcai testvérek szervezésében került sor. Témája a II. Korintus 6,2 alapján: Alkalmas idő, de mire? A biatorbágyi testvérek szervezésében felejthetetlen zenés áhítaton vehettünk részt, majd sor került a gyülekezetek vidám bemutatkozására. A következő alkalom házigazdája a Dél-budai Gyülekezet volt. Mottó: "Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!" (Ézsaiás 43,18). Ezen az alkalmon bemutatkoztak az ifjúsági szolgálatok, a HIFI és a BiKa Tábor. A Dunakeszi Gyülekezetre 2013. őszén került sor, témájuk: A Gyülekezet a gyorsabban változó világban. Hallhattunk és beszélgethettünk gyülekezeteink felelősségéről, illetve saját felelősségünkről gyülekezeteinken belül.

Bemerítkezés a Dunába

A Soroksár-Dunaharaszti Gyülekezet egyik fő szolgálata a fiatalok közötti szolgálat. Nem véletlen talán, hogy az ő vezetésükkel a generációkról, a generációk közötti különbségekről és feszültségekről hallhattunk és gondolkodhattunk. A kör bezárult és újra kezdődött, legutóbb ismét a biai testvérek tervezték az alkalmat, de lehetőséget adtak minden gyülekezetnek a kreativitásra. A délutáni alkalmon bibliai történeteket dramatizáltunk nagy sikerrel és sok vidámsággal.
Talán feltűnik az olvasónak e sorokat olvasva, hogy a Pilismaróti Gyülekezet kimaradt a sorból. Ennek oka az évenkénti bemerítkezési alkalom, ami mindig az ő terhük, feladatuk. Augusztus végén Dömösön a Dunába merítik be a régió gyülekezeteiből azokat a testvéreket, akik döntöttek Krisztus mellett, és ennek külső bizonyságtételét is vállalják. Ez talán a legnagyobb közös ünnepünk, örömteli hálaadó alkalom a dömösi nagysátorban és a Duna partján.

2012-ben még egy új közös szolgálat indult sokunk örömére. Bolyki Sára lelkes és magas szintű szakmai vezetésével megalakult a régió kórusa. Nemrégiben komoly levelezés indult a kórustagok között, hogy mi is a célja egy testvérgyülekezeti kórusnak. Fontos volt mindannyiunk számára, hogy még ha nem is látjuk teljesen egységesen a célokat, megfogalmazzuk a gondolatainkat és úgy induljunk tovább. Néhány ezek közül a célok közül: szeretnénk énekeinkkel dicsőíteni Istent szeretetéért, hatalmáért, továbbadni az evangéliumot minél többek számára, a hívőknek pedig lelki-szellemi felüdülést nyújtani. Mi magunk is felüdülünk a próbák során, a sokszor elénekelt üzenetek nagy bátorítást jelentenek számunkra, és a hét közepén (keddenként) kiemelnek minket is a terhek közül, és felfelé irányítják a tekintetünket. A kórus hallható volt már a regionális alkalmakon, ünnepeken, börtönökben is. Keressük a helyünket, azt hogy Isten hol akar látni minket. Mint közösség is formálódunk, hordozzuk egymást imádságban. És nagyon várjuk azokat, akik elhívást éreznek egy ilyen szolgálatra. (férfiak nagy szükség lenne a hangotokra!! :)

Számunkra valóban csoda, hogy ilyen alkalmakról, szolgálatokról számolhatunk be. Nagy a közös felelősségünk az út egyengetésében és abban, hogy ne épüljenek újabb akadályok kicsinyességből, irigységből, hatalomvágyból. Isten mindig megteszi a részét, tegyük meg mi is a magunkét!
 

Címkék: