Archívum

Elárulok egy titkot - történetek Soproni Jánosra emlékezve

Egy szerkesztő nagy ötlete
Brötány és tanítványok
Egészségház utca 23.
Milyen patak folyik itt?

A 2000-es évek elején belecsöppentem egy misszióba. Újság-szerkesztőség alakult Egerben, amelynek fontos küldetése volt. A Vetés és Aratást kellett átvenni magyarországi szerkesztésre. A folyóirat Isten kegyelméből már több évtizedes múlttal rendelkezett.
...meghívtak ebbe az alakuló csoportba, melynek szellemi vezetője Soproni János testvérünk lett Egerben. Gondolhatták többen, akik nem ismerték eléggé, hogy „az a Soproni, aki zenész, meg énekíró? De hát hogy érthet ő ehhez, mi lesz ebből vajon?” Akik közelebbről ismerték, tudták, hogy kipróbált hívő évek állnak mögötte, határozott, kialakult bibliai látása van, és ami még fontos: missziós lelkülete.

Zengjünk dalt az Úrnak!

Zengjünk dalt az Úrnak… Gyermekórákon, táborokban gyakran szól ez a kedves ének, és mennyire fontos, hogy szóljon, akár százszor is. A sok ismétlés, refrén segít a szívünkbe-elménkbe beágyazni, elraktározni ezt az egyik legfontosabb módját a hálaadásnak, Istenünknek énekkel, zenével való dicséretét. A többször ismételt verssorok és a dallam által szívünk átmelegszik, lelkünk zsongásba jön, mint amikor az autó motorját indulás előtt bejáratjuk. Legtöbbször mi is az alkalmak elején – indulásként – szoktunk énekelni, ez jó állapotba hoz bennünket az Istenre figyeléshez. Amikor már teljesen „üzemképes” állapotba kerültünk, bátrabban útnak indulhatunk. Összességében is fontos dolog az ének és a zene, hiszen a keresztény életünk is egy hosszú utazás, indokolt tehát minden bevetés előtt a bejáratás.

Lélegezzünk!

Mit üzen nekünk a Biblia a 33. zsoltár írója által? Elsősorban az Úr dicséretére buzdít és tanít:
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. (1-2. vers)
Megtudhatjuk, hogy: Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. (6-7. vers)
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. (9. vers)
Sok kisebb-nagyobb közösség veszélyben van most, lehet mondani, hogy fogy a levegő körülötte. Nem a levegő minősége változott rendkívüli mértékben - ez most nem egy környezetvédelmi eszmefuttatás. A vírushelyzet miatti bezárkózás, elkülönülés, az egymástól való távolságtartás szakít szét sok közösséget, társaságot, sőt családot, és egyre távolabb kényszerít minket egymástól.

Virágvasárnap reggelén

Szép dolog a Húsvét, meg fontos is. Ám – mint minden dolognak, még a legváratlanabbnak is, - van előzménye. A Húsvét egyik ilyen előzménye a Virágvasárnap, amely mindig egy héttel előzi meg Húsvétot. Egyházi ünnepnek tekinthető, szó is esik róla minden keresztyén közösségben, de hát valójában egy történelmi esemény, tehát nem árt tudni róla – vagyis, hogy mi történt azon a bizonyos napon.