Gyakran ismételt kérdések


Keresztyének vagyunk, akik sok más keresztyén felekezetű testvérünkkel együtt az Úr Jézushoz tartozunk. Első gyülekezeteink mintegy száz éve jöttek létre annak a hitmegújulási mozgalomnak a nyomán, amely az egyháztörténelem 19. századi korszakából ered.

Nem találtunk ki és nem hirdetünk semmilyen új felismerést. Célunk az, hogy a Bibliából megismerhető módon éljük gyülekezeti és egyéni életünket egyaránt. Valljuk és tanítjuk a Krisztusba vetett hit üdvözítő erejét, a bűnbocsánatot és az örök élet lehetőségét.

Közösségünk hivatalos neve: Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek. Egyes helyi közösségek egybeírt formában is használják ezt a nevet – pl. Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet – a múltból fennmaradt névhasználat szerint.

Gyülekezeteinkben általában a keresztyén írásmódot használjuk a keresztény helyett. Ez a kifejezés eredetileg a görög krisztianosz szóból származik, és jelentése: „krisztusi”, azaz „Krisztus követője”. Ezzel is hangsúlyozni kívánjuk, hogy egy élő személyhez tartozunk.

Megjegyezzük, a keresztény szóalak ugyanerre a jelentésre vezethető vissza, a köznyelv mégis a kereszthez köti. Így az eltérő szóhasználat a felekezeti hovatartozás kifejezőjévé vált.
Mivel ez a megkülönböztetés egyedül a magyar nyelv sajátossága, ennek hitelvi jelentőséget nem tulajdonítunk.

A harmadik isteni személyt Szent Szellemnek nevezzük, mert a Biblia eredeti szóhasználata is megkülönbözteti a Szellem (pneuma) és a lélek (psyché) kifejezéseket. Ezzel nem megosztani kívánjuk hívő testvéreinket, hanem segíteni Isten és ember jobb megismerését a Szentírásból.

A helyi gyülekezet tagjai képesek önmagukban gyakorolni egy élő keresztyén gyülekezet fő funkcióit, amelyek a tanítás, imádkozás, kenyértörés (lásd Apcsel 2,42) és misszió (lásd Mt 28,19; Apcsel 1,8). A házi közösségeknek szintén ez a törekvésük, de még külső szolgálói segítségre szorulnak.

Igen. Bátorítunk, hogy keresd fel a lakóhelyed közelében lévő közösségünket, és ismerkedj meg velünk személyesen is. A honlapon megtalálhatod a kapcsolatfelvételhez szükséges információkat.

Igen. Amennyiben közösségetek hozzánk hasonló hitelvi alapokon áll, és szeretnétek egy nagyobb családban testvéri, szolgálati kapcsolatokra találni, akkor bátorítunk, hogy írjatok szándékotokról az info@mktgy.hu címre.