Miért a keresztyén szót használjátok a keresztény helyett?

Gyülekezeteinkben általában a keresztyén írásmódot használjuk a keresztény helyett. Ez a kifejezés eredetileg a görög krisztianosz szóból származik, és jelentése: „krisztusi”, azaz „Krisztus követője”. Ezzel is hangsúlyozni kívánjuk, hogy egy élő személyhez tartozunk.

Megjegyezzük, a keresztény szóalak ugyanerre a jelentésre vezethető vissza, a köznyelv mégis a kereszthez köti. Így az eltérő szóhasználat a felekezeti hovatartozás kifejezőjévé vált.
Mivel ez a megkülönböztetés egyedül a magyar nyelv sajátossága, ennek hitelvi jelentőséget nem tulajdonítunk.