Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Beszámoló]
2012/12

Beszámoló az 1937-es németországi Testvér Gyülekezetek egységre jutásának 75. évfordulóján rendezett kerekasztal-beszélgetésről.

Világszerte egyedi esetről szeretnék beszámolni, amikor is 1937-ben Németországban a Testvér Gyülekezet két nagyobb "irányzata" megegyezett egymással. Andreas Liese történész is nagyrabecsülését fejezte ki, így fogalmazott: "Az 1937-es év egy jó példa, mely a keresztények közötti egységet támogatja." Összességében megállapításra került a 75 éves évfordulón, hogy az egység egyszerre ajándék és kötelezettség, és hogy mindenkinek meg kell fontolnia, hogyan éli meg az összetartozást. 1937 augusztusában Kasselben a 2 vonulat vezetőinek találkozóján sikerült a sokáig dédelgetett különbözőségeket felszámolni. A megegyezés alapján: "mindent, ami a múltban elválasztólag közénk állt, véglegesen a hátunk mögött tudunk. Elkötelezzük magunkat a 90 évvel ezelőtti szakadás összevarrására."

Tovább a teljes cikkre
[Ajánló]
2012/11

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Jó Hír Iratmisszió gondozásában legutóbb megjelent könyvünket, amelyet Tóth Eszter - kedves testvérünk - írt, akit valószínűleg többen ismertek. Eszter nászajándékul írta nevelt lánya számára ezt a könyvet, amelyben háziasszonyi és nevelői tapasztalatait összegzi. Előző könyve „Egyedül?!” címmel az Evangéliumi Kiadó gondozásában jelent meg. Az alábbiakban a könyvborítón található ajánlások olvashatók:
"Tóth Eszter tanárnő könyvét házasságra készülő lányok kézikönyvévé kellene tenni. … A könyv különlegessége és igazi érdeme, hogy Isten szemével és bölcsességével láttatja meg, …hogy miközben a másikért, férjedért, gyermekeidért élsz, megvalósul a „derék asszony”, az Isten szerint való feleség és anya. Az írónő mindezt a Példabeszédek könyvének és általában a Bibliának gyakorlati életvezetését alapul véve a mindennapi feladatok szintjére bontja le. Sok hasonló könyvet olvastam, de egyik író sem tudta vagy akarta ennyire gyakorlati szintre vinni üzenetét." Ittzés István, evangélikus lelkész

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/10

A nyár végén lehetőségem nyílt részt venni egy nemzetközi keresztyén konferencián. Európa több főiskolájáról érkeztek hívő tanárok, teológusok és hallgatók. Két wiedenesti tanárt is felfedeztem a jelenlévők között, és sokan mások is ismerték a Keresztyén Testvér Gyülekezeteket (Brethren) Európa-szerte. Az alábbiakban a találkozóról készített beszámoló olvasható.

A FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians), vagyis az Európai Evangelikál Teológusok Közössége több mint 30 éve jött létre John Stott kezdeményezése nyomán. Célja, hogy támogassa az evangelikál írók és teológusok munkáját, szakmai kapcsolatát, és a bibliai értékek magasra emelésével gyakoroljon hatást az európai gondolkodásra. Ennek érdekében nemzetközi konferenciát szerveznek kétévente, amelyet 2012 nyarán – immár másodjára – a Berlin melletti Woltersdorfban tartottak. A teológusokból, evangelikál teológiák oktatóiból és hallgatóiból álló mintegy 70 résztvevő nagyobb része Európából érkezett, de Brazíliából és Szingapúrból is jöttek érdeklődők. Magyarországot négyen képviseltük.

Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2012/9

Nem kívánok hosszan foglalkozni a kérdéssel, noha nem egyszerű a válasz. Meglátjuk, mennyire sikerül tömörnek lenni. Keresztényként teszem fel a kérdést: Van-e természet szerint szabad akarata az embernek (liberum arbitrium)? Nem is gondolják sokan, hogy ez a kérdés milyen ősi filozófia kutakodásból ered. A választ azonban nem arra keresték, hogy a keresztény hívőnek van-e szabad akarata - ez más kategória, más megközelítést igényel.

Ez tehát eredetileg nem bibliai és teológiai kérdés, hanem hellén sztoikus filozófiai. Én mégsem akarok ebből a szemszögből közelíteni a témához. Arra keresem a választ, hogy biblikusan és teológiailag meg lehet-e válaszolni eme felvetést. Sok keresztény kapásból tudni véli a választ, át sem gondolva, hogy az állításuk mit is húz magával. Vannak, akik igennel felelnek, mert ők úgy gondolják, hogy a szabad akarat tagadásából egyenesen következik a fatalizmus, ami tudvalevőleg idegen a Szentírás üzenetétől. Mások pedig rögtön tagadják, hivatkozva a reformátorokra és a puritánokra, rámutatva arra, hogy ha igennel felelnének, akkor ez sértené Isten elsőségét és dicsőségét, mintha Isten ad hoc jelleggel reagálna az ember szabad válaszára, ami tudvalévő, megint idegen a Szentírás üzenetétől.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/8

2012. augusztus 25-én jubileumi találkozón vehettünk részt a dömösi Biblia Centrum jeles évfordulója alkalmából. Albrecht Győző bácsi kezdeti munkálkodása, testvérek áldozatos szolgálata és Urunk folyamatos gondviselése nyomán immáron két évtized áldásait idézhettük fel az ünnepségen sokak részvétele mellett.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 20 év alatt támogatta munkánkat: imádságban, gyakorlatban, anyagilag, érzelmileg, személyes részvétellel, bátorítással, útmutatással stb, stb… Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy számíthatunk egymásra - jó tudni, hogy egy közös cél érdekében tehetünk együtt Istenünk dicsőségére!
Az alábbiakban a jubileumi megemlékezésre készített kiadványból idézünk.

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára