Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Tanítás]
2012/7

A Jn 15,1-11 részben Jézus Krisztus egy olyan képet tár elénk, amelyből megérthető, hogy milyen kapcsolatban van Atyjával és velünk, tanítványaival. Isten a szőlő ura és gazdája, azonban Ő olyan Úr, aki személyesen metszi szőlőjét, mert szereti azt.
Az Úr Jézus azt mondja itt magáról, hogy Ő az igazi szőlőtő. A Bibliát olvasó ember előtt ismert, több ószövetségi igehely is említi – például Zsolt 80,9; Hós 10,1 –, hogy a szőlő Izráel népét szimbolizálja. Azonban ez a szőlő Isten odaadó munkája ellenére silány, rossz bogyókat termett (Ézs 5,4). Mindezen események után Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban mutatja be a valódi szőlőtőt, az igazán jó szőlőt termő növényt. A szőlőtő sok mindent láttatni enged Jézus Krisztus személyéről. A teljesség igénye nélkül néhány jellemző tulajdonságáról szólnék.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/6

Beszámoló az ELF (European Leadership Forum) 2012. május 19-24. között megrendezett evangéliumi keresztyén vezetők fórumáról. Köszöntést hozok testvéreinktől Európa több országából, akikkel Isten kegyelméből egy nagyon áldott konferencián vehettünk részt feleségemmel, Judittal a múlt hónapban. Az ELF (European Leadership Forum) évente ismétlődő rendezvény, amelyen evangéliumi keresztyén vezetők és különböző szolgálatokat végzők találkoznak. Idén közel 600-an voltunk együtt Egerben, ahol számos témakörben, közös és párhuzamosan futó szemináriumokon – több mint 350 (!) előadás 5 nap alatt – épülhettünk. Több testvérrel is megismerkedtünk, akik más nemzetek Testvér Gyülekezeteiből (Brethren) képviselték az evangéliumi keresztyénséget: Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Svájc, Lengyelország. Ezek a testvérek nagy érdeklődéssel vettek körbe minket, és kérdeztek a magyarországi gyülekezeti helyzetről.

Tovább a teljes cikkre
[Köszöntés]
2012/5
Isten különös kegyelméből 2011. decemberében a Testvér Gyülekezetek által működtetett afrikai kórházak egyikébe látogathattam el. Erről részletesen beszámoltam már helyi gyülekezetünkben és más fórumokon. Terjedelme és a képek nagysága, az információk sokasága miatt itt ez gyakorlatilag lehetetlen. De most sikerült összeállítanom egy néhány videóból és képekből készült "jutub" feltöltést. Talán valamit sejtet a "feelingből". Felhívás ez egyben arra is, hogy imádkozzunk az ottani munkáért. Ott is imádkoznak értünk, magyarországi testvérekért, gyülekezetekért. Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2012/4

A technika lehetőségét kihasználva szeretném megosztani veletek mindazt, amit az evangélizálásról és tanítványságról tanultunk, és a jelenben is tanulunk. Tanfolyamunk vázlata az alábbiakban olvasható, de a kidolgozott anyag is elérhető már. Mindazok számára, akiknek szívügyük a missziói parancs és annak betöltése, ezt az anyagot használva még hatékonyabban be tudják tölteni Urunk szavát: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,19-20). Hatékonyságunkat úgy tudjuk növelni, ha legalább egy valakit tanítvánnyá teszünk.

Tovább a teljes cikkre
[Egyéb]
2012/3

Részlet Albrecht Győző leveléből, amelyet a miniszterelnöknek címezve küldött az új egyházügyi törvénnyel (2011. évi CCVI. törvény) kapcsolatban.

Igen tisztelt Miniszterelnök Úr!
Elnézését kérem, hogy felelősségteljes munkájában levelemmel idejét veszem igénybe. Nem a magam személyes ügyében zavarom Önt, hanem olyan ügyben, ami magyar keresztyén állampolgáraink és a jelenlegi keresztény kormány jó hírét szolgálja. (...) Levelem indítéka az „Egyházügyi Törvény”.

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára