Evangélizáció

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Mészáros Attila

A technika lehetőségét kihasználva szeretném megosztani veletek mindazt, amit az evangélizálásról és tanítványságról tanultunk, és a jelenben is tanulunk. Tanfolyamunk vázlata az alábbiakban olvasható, de a kidolgozott anyag is elérhető már.

Mindazok számára, akiknek szívügyük a missziói parancs és annak betöltése, ezt az anyagot használva még hatékonyabban be tudják tölteni Urunk szavát: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,19-20). Hatékonyságunkat úgy tudjuk növelni, ha legalább egy valakit tanítvánnyá teszünk. Krisztus visszajöveteléig kell ezt tennünk.

Mi kell ahhoz, hogy ezt a parancsot maradéktalanul betöltsük?

1. lépés
Látnunk kell a tanítványok elhívását és azt, ahogyan Krisztussal éltek három évig. Ebben a három évben a következőket tanulhatták meg:

 1. Látták Jézust dolgozni, eközben megfigyelték.
 2. Látták Jézust dolgozni, közben segítettek neki.
 3. Dolgoztak a tanítványok és Jézus segített nekik.
 4. Dolgoztak a tanítványok és Jézus megfigyelte őket.

Fontos meglátnom, hogy jelenleg én hol tartok:

 • Újonnan megtért vagyok: Ennek megfelelő-e a táplálékom?
 • Tanítvány vagyok: Megerősödött a keresztény életem?
 • Munkás vagyok: Kész vagyok Isten erejéből munkát végezni?
 • Szellemi vezető vagyok: Kész vagyok-e másokat felkészíteni a szolgálatra?
   - Az újonnan megtérteket meg tudom-e alapozni?
   - A tanítványokat fel tudom készíteni arra, hogy munkásokká váljanak?
   - A munkásokat tovább tudom-e vezetni, hogy szellemi vezetők legyenek?

2. lépés
Tanulmányoznunk kell a Cselekedetek könyvét, amely megfelelő alapot nyújt ahhoz, hogy az evangélizáció és tanítványozás működőképes legyen saját, illetve gyülekezeti életünkben.

Néhány alapelv amit Lukács elénk tár az ApCsel-ben:

 1. Teofilus: Lukács egy emberbe fektetett,és milliók nyertek áldást.
 2. ApCsel 1,8: A missziói parancs megismétlése, amelyben Krisztus meghatározza a stratégiai lépéseket.
 3. Összefoglaló versek: ApCsel 6,7; 9,31; 12,24; 16,5; 19,20; 28,30-31. Ezek az összefoglalások egy szellemi alapelvet tárnak elénk: Ha az Ige növekszik, akkor a gyülekezet is növekedni fog.
 4. Új gyülekezetek születése, és a meglévők megerősödése (olyan természetes volt ez akkor, mint nekünk a felkelés és lefekvés).

"Lukács az ApCsel-ről írt könyve kiképzőtábor bármilyen lélekmentőnek, aki szolgálatra jelentkezik. Ez a mű egy katonai szabályzat, amit részletesen és pontosan meg kell tartani, minden egyes keresztény katonának, aki Krisztus egyenruháját ölti magára." (Alger Fitch: Üzenet a sorok között. TCM, Budapest, 1995, 66. o.)

Kedves Testvéreim!
    Mindezeket nem azért írtam, hogy valami új dolgot mutassak be, hanem bátorításul, hogy ha az Úr visszajön, akkor ilyen munkában találjon bennünket. "Istennek egyetlen Fia volt, az is misszionárius lett." (I. m. 57. o.) Ez a kidolgozott tanulmány segít abban, hogy megfelelő pályára álljon az életünk és közösségünk élete. Akit érdekel a teljes anyag, annak szívesen elküldöm E-mail-ben.

Címkék: