Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Albrecht Győző

Részlet Albrecht Győző leveléből, amelyet a miniszterelnöknek címezve küldött az új egyházügyi törvénnyel (2011. évi CCVI. törvény) kapcsolatban.

Igen tisztelt Miniszterelnök Úr!

Elnézését kérem, hogy felelősségteljes munkájában levelemmel idejét veszem igénybe. Nem a magam személyes ügyében zavarom Önt, hanem olyan ügyben, ami magyar keresztyén állampolgáraink és a jelenlegi keresztény kormány jó hírét szolgálja.
Nyugdíjas tervezőmérnök vagyok. Két diplomám van. Egy gépészmérnöki és egy irányítástechnikai szakmérnöki. 40 éven keresztül szolgáltam hazámat. (…)

Győző bácsi

Levelem indítéka az „Egyházügyi Törvény”. Teljesen egyetértek azzal, hogy ki kívánják szűrni az ún. „biznisz-egyházakat”. Szerető Istenünk megcsúfolása, hogy vannak olyanok, akik anyagi hasznot akarnak húzni abból, amiért Isten az Ő egyszülött Fiát áldozta fel, hogy hitünk által megmenthessen minket. De a törvény és annak végrehajtása nem ezt szolgálja. Kizárólag politikai meggondolások alapján maradhat meg egyes csoportoknak az egyházi státusza, ugyanakkor olyan csoportokat, amelyek kizárólag hitéleti tevékenységet folytatnak, megfosztanak egyházi státuszuktól.

A Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek a múlt század 20-as évei óta létező és működő vallási közösség. Még a Rákosi kommunista időben sem szüntették meg, és 1949 óta papíron biztosított egyházi státusza van. A szocializmus éveiben az egyetlen olyan kisegyház volt, amelynek nem volt a pártállam által beszervezett vezetője, amely nem hajtott végre egyetlen egy, a Szentírással ellentétes megnyilatkozást sem az akkori állam felszólítására. A rendszerváltozás előtt és azóta sem vett igénybe ez a kisegyház az államtól egyetlen forintot sem, mert ez hitelveinkkel nem egyeztethető össze. Miért kellett akkor az egyházi státusztól ezt a közösséget megfosztani? A jövőben sem kívánunk anyagi segítséget igénybe venni. Nem tudom, van-e más ilyen közösség is, nem ismerem mindegyiket, de szerintem gondosabban kellene az illetékeseknek előkészíteni egy ilyen nagy horderejű kérdést, mert ezek a dolgok, amelyek egyáltalában nem indokoltak, csak nehezítik a kormány munkáját, amely amúgy is sok méltatlan támadást kap.

A témával foglalkozó munkatársai azt mondják, hogy megmaradhatunk alapítványi formában, és külföldön sok országban kevesebb bejegyzett egyház van. De Miniszterelnök Úr mondta, hogy Magyarországon a magyar nép gondolkodásához kell igazodnunk. Így látom én is. A magyar nép az olyan vallási csoportokat, amelyek nem rendelkeznek egyházi besorolással, nem veszi komolyan, szektának tartja, amely furcsa, természetellenes dolgokat képvisel. Ezért az Egyház megnevezés bizalmat ébreszt azokban, akik még nem aktív tagjai valamely egyházi közösségnek.

Kérem Miniszterelnök Urat, hogy szíveskedjék a levelemben megemlített problémát átgondolni és abban intézkedni. Köszönöm kedves fáradozását.
Isten áldja meg felelősségteljes munkáját és kedves családját:

Albrecht Győző

Címkék: