FEET 2012 - Berlin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Balogh Péter

A nyár végén lehetőségem nyílt részt venni egy nemzetközi keresztyén konferencián. Európa több főiskolájáról érkeztek hívő tanárok, teológusok és hallgatók. Két wiedenesti tanárt is felfedeztem a jelenlévők között, és sokan mások is ismerték a Keresztyén Testvér Gyülekezeteket (Brethren) Európa-szerte. Az alábbiakban a találkozóról készített beszámoló olvasható.

A FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians), vagyis az Európai Evangelikál Teológusok Közössége több mint 30 éve jött létre John Stott kezdeményezése nyomán. Célja, hogy támogassa az evangelikál írók és teológusok munkáját, szakmai kapcsolatát, és a bibliai értékek magasra emelésével gyakoroljon hatást az európai gondolkodásra. Ennek érdekében nemzetközi konferenciát szerveznek kétévente, amelyet 2012 nyarán – immár másodjára – a Berlin melletti Woltersdorfban tartottak. A teológusokból, evangelikál teológiák oktatóiból és hallgatóiból álló mintegy 70 résztvevő nagyobb része Európából érkezett, de Brazíliából és Szingapúrból is jöttek érdeklődők. Magyarországot négyen képviseltük.

A konferencia címe inspiráló és egyben gyakorlatias előadásokat sejtetett: Beyond the Bible: Moving from Scripture to Theology and Practice (A Biblián túl: A Szentírás szövegétől a teológia és gyakorlat felé). És nem is csalódtunk. Az öt napra öt főelőadás jutott, amelyeket különféle teológiai tudományágak jeles szakértői dolgoztak fel. Az előadásokat mindig pezsgő légkörű interaktív rész követte. Esténként „diszciplína körök” szerint váltunk öt csoportba, ahol egyfajta szakmai műhelyben bárki felolvashatta kutatási anyagát, és közösen megvitatva kaphatott rá visszajelzéseket a hasonló területben jártas kollégáktól.

A magas színvonalon megjelenő program mellett mindvégig tapasztalható volt az evangelikál légkör sajátos közege. Az első köszöntéstől a búcsúzásig tudhattuk, hogy nem csupán hasonló tudományos érdeklődéssel vagyunk együtt, hanem testvérként, akik egy Urat szolgálunk és kívánunk megismerni mind jobban. Az Ő tervébe igyekszünk bekapcsolódni a ránk bízott eszközökkel és lehetőségekkel. Közösség voltunk tehát, ahol imádsággal kezdtük a napot, és felállva énekeltünk egy szívvel. A reggeli bibliai üzenet pedig – akárcsak egy gyülekezetben – az értelem mellett a lélekhez is szólt.

Vasárnap meglátogattuk Berlin egyik baptista közösségét, ahol képet kaphattunk egy nyugat-európai gyülekezet mindennapjairól, kihívásairól. Az istentisztelet után városnézésre invitáltak a szervezők, amely során idegenvezetőnk egyedülálló módon fűzte egységbe a környék történelmi, szociológiai és teológiai sajátosságait. A kirándulás után saját otthoni városainkra gondoltam: vajon tudjuk-e mi is így együttlátni a körülöttünk zajló történéseket, ismerjük-e saját lakóhelyünket úgy, mint ránk bízott missziós területet?

Köszönettel tartozom az Evangelikál Teológia Alapítványnak, amely lehetővé tette, hogy részt vegyek ezen a kivételes találkozón. Olyan teológusok között tölthettem el ezt az öt napot, akik nem csupán ismeretszerzés miatt érkeztek, de valóban felelősséget éreznek hitét vesztett kontinensünk jövőformálásáért, a tiszta evangelikál alapok megerősítéséért. És mindennek mi, magyar résztvevők sem külső szemlélői voltunk csupán, hanem részestársak, akik saját társadalmunkban, tudomány- és szolgálati területünkön kell, hogy Krisztusra mutassunk.

Minthogy a FEET figyelme elsősorban az európai közgondolkodás és hitéleti szükség meghatározó területeire irányul, a következő konferenciát a tervek szerint Párizsban rendezik 2014-ben. A még szélesebbre nyíló részvételi körbe invitálnak minden érdeklődő evangelikál teológust.
 

A beszámoló megjelent a Békehírnök c. folyóirat 2012. szept. 30-i számában (296-297. o.)

Címkék: