UFO vs. EFO

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Maszárovics Zoltán

Ahogy végigfuttatom a szememet az íróasztalom fölötti polcon, hirtelen több mint 30 féle bibliafordítást számolok össze. Isten Beszédét - így, nagybetűvel - nagyon fontosnak tartom, nemcsak az emberiség, hanem a saját életemben is. Ha nem így lenne, nem foglalna el ilyen tisztes helyet a polcaimon. Ráadásul az UFO és az EFO folyamatosan az íróasztalomon vagy éppen az éjjeliszekrényemen van. Éppen ezért arra gondoltam, hogy apránként végigmennék az összes példányon. Mesélnék a történetükről, és véleményt formálnék arról, melyik miért hasznos (mert olyan, hogy haszontalan, nem létezik).
 

 
Most hármat tárnék az olvasó elé: az új fordítású, Magyar Bibliatanács által először 1975-ben kiadott, majd 1990-ben átdolgozott, ma már igen elterjedt, modern fordítást és a két EFO-t, vagyis az ún. egyszerű fordítást.

UFO 1975,
majd revízió 1990

Az új fordítás (vagy más néven UFO) nagy áttörést jelentett 1975-ben protestáns körökben. Akkoriban ugyanis reformátusok, evangélikusok, szabadegyházak szinte kizárólagosan a Károli Gáspár által a 16. században készített, aztán 1908-ban átdolgozott fordítást használták (bocsánat, Erdélyben a Kecskeméthy szövegváltozatok is terjedtek – de erről később). Egy bejegyzésben a Károliról is ejtek majd szót, de már most elárulom, hogy a szövegezése nagyon régies volt. Tele rég nem használt kifejezésekkel, és a “vala” használatával. Az új fordítás ennél jóval könnyebben olvasható lett, mai nyelvezetén tovább javítottak 1990-ben. Akkor már létezett Csia Lajos újszövetségi fordítása (A puszta létnél többet), olvashattuk a katolikus fordítású teljes Bibliát (de az latinból készült), aztán ott volt a Békés Gellért, Dallos Patrik féle görögből fordított újszövetség (nagyon szeretem, de most uralkodok magamon, és csak az UFO-ról emlékezem meg). Mindenesetre az UFO kezdett elterjedni. Különösen azok között lett népszerű, akik nem Bibliával a kezükben születtek, és így a Károli olvasása nem könnyű számukra, számunkra. Persze, magam is jó néhány év után álltam át rá, mert a környezetemben a régit használták általában. Ráadásul a kettő között van különbség, mert Károli a TR (Textus Receptus) alapján fordított, mint az öreg King James készítője Angliában, a Bibliatanácsban pedig már a Nestlé-Aland újabb változatait használták.

Egy aranyos anekdota is elterjedt keresztyén körökben: Egyszer megkérdeztek egy idős testvért, hogy miért nem áll át egy újabb fordítású Biblia használatára. Mire azt válaszolta: “Ha Pál apostolnak jó volt a Károli, akkor nekem is megfelel!” :-)

Az új fordítású Biblia így húsz év után megérett arra, hogy revideálják. Már dolgoznak is rajta, de egyelőre nem jelent meg, csak pdf formátumú próbakiadásokat lehet olvasni az interneten. Ott azt írják, idén, vagyis 2013-ban megjelenik. Már nagyon várom. Bár a saját példányomat (1990-es változat) nem fogom lecserélni, mert egészen hozzászoktam.

A most 10 éves
EFO (2003)

Időközben azonban megjelent és széles körben elterjedt az Újszövetség – egyszerű fordítása. 2003-ban látott napvilágot (legalábbis az én példányomban ez áll), a következő céllal: “Az Újszövetségnek ezt az új magyar fordítását elsősorban azok számára készítettük, akik valóban szeretnék megérteni Isten üzenetét (Ki ne szeretné? – MZ megj.). Olyan fordításra törekedtünk, amely pontosan és hűségesen kifejezi a görög nyelvű szöveg értelmét, ugyanakkor könnyen érthető, egyszerű és világos. / A fordítók meggyőződése szerint a jó fordítás hatékonyan közvetíti az eredeti szöveg szerzőjének gondolatait, szándékát és üzenetét. Sőt, ugyanolyan természetesen és egyszerűen szól a mai olvasóhoz, mint ahogy a maga korában a szerző a saját kortársaihoz…”

Mégsem terjedt el túlságosan ez a változat, hiszen az Ószövetség fordítása hiányzik a kiadványból, így rendszeres gyülekezeti használatra nem alkalmas. Általában arra használtuk, hogy azoknak a kezükbe adjuk, akik eddigi életük során ritkán találkoztak Isten Igéjével, a Bibliával, és így az Újszövetség olvasásával megkezdhetik ismerkedésüket. A szöveg sok helyen részletesen magyarázza önmagát, azért, hogy egy-egy mondat jobban érthető legyen.

A teljes EFO (2012)

Aztán 2012-ben megérkezett a teljes EFO, vagyis a teljes Biblia, az Ó- és Újszövetség egyszerű fordítása. A mozaikszó az egyszerű fordításból jön. A kiadó a BibliaLiga vagyis a BibleLeague. Nagyon hamar megszerettem ezt a változatot. Gyakorlatilag az új fordítás kísérőjévé vált. Szívem szerint a kettőt összeköttetném egyetlen kötetbe, és így hurcolnám magammal. Hasábokba van szedve a szöveg, így könnyen olvasható, jól átlátható (nagy hátránya volt az 1975-ös UFO-nak és az EFO-ÚSZ-nek a teljes oldalt átívelő hasábszélesség). A szövege nagyon mai, jól és könnyen érthető. Bizonyos helyeken pedig új megvilágításba helyezi a mondat értelmét.

A bibliafordítók az elmúlt két évezred során igen kemény munkát végeztek. Ma is dolgoznak. Károlinak sem volt könnyű dolga, ma sem egyszerűbb a helyzet. Zakatoló, nyüzsgő világunkban fontos feladat Isten Beszédének közérthető továbbadása. Magyarországon, kis, 15 milliós nyelvterületünkön is fontos feladat ez. Sokan dolgoznak ennek sikerességén.
Ezúton ajánlom mindenkinek az EFO-t első olvasásra, aztán érdemes beszerezni más változatokat is, pl. egy UFO-t.
 

Az eredeti cikk az A hétköznapok fogságában című internetes naplóban jelent meg.

Címkék: