ELF 2013 - Wisla

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Balogh Péter

Idén az ELF (European Leadership Forum, vagyis az európai keresztyén vezetők találkozója) Egerből a lengyelországi Wislába költözött. Az európai misszióért elkötelezett szervezők itt találták meg azt az alkalmas konferenciaközpontot, ahol 43 országból 750 evangéliumi szolgatárs találkozhatott, építhetett új kapcsolatokat, bővíthette ismereteit a sokrétű előadások által. A 2013. május 25-30. között megrendezett eseményen Lemperger Róbert és Balogh Péter képviselték a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezeteket. Egy ilyen héten számos áldást nyerhet az ember. Ezek közül a testvéri összetartozás értékét ragadja meg az alábbi interjú, amelyet a brit testvéreinkkel, Samuel Gibson és felesége, valamint Mark Davies-szel való találkozás inspirált.
 

Samuel és Andrea Gibson

Sam, kérlek, mutatkozz be néhány szóval a magyarországi testvérek számára!
Örömmel köszöntöm az Úrban magyar testvéreimet! Nagyszerű lehetőség ez az ELF mindannyiunknak, hiszen itt a Testvér Gyülekezet tagjaiként is ápolhatjuk nemzetközi kapcsolatainkat. A nevem Samuel Gibson, Belfastból jöttem feleségemmel, Andreaval. Négy gyermekünk és négy unokánk van. Annak idején repülőgép mérnökként dolgoztam, de immár több évtizede a GLO misszió munkatársa vagyok.

Mivel foglalkozik a GLO?
A GLO, vagyis Gospel Literature Outreach (evangéliumi iratterjesztés) az Egyesült Királyságban alapított Keresztyén Testvér Gyülekezeti (Brethren) hátterű, ma már világméretű missziós szervezet. Jézus jó hírét szeretnénk vinni az elveszett világ számára. Ehhez gyülekezetplántáló csoportokat hozunk létre Európa-szerte. Rövid missziós utakat szervezünk, hogy segítsük a szellemi erőforrások áramlását a gyülekezetek plántálása és növekedése érdekében. Foglalkozunk oktatással és keresztyén irodalom terjesztésével is. Jelenleg 20 helyszínen dolgozunk segítve a helyi Testvér Gyülekezetek munkáját. Több mint 60 testvér vesz részt a GLO munkájában - Európán kívül Afrikában, Ausztráliában és Új-Zélandon is. A nyári szünetben pedig több száz fiatalt képzünk és viszünk magunkkal a missziós mezőkre háromhetes szolgálatokra.

Ezen a széles munkamezőn te milyen feladatot látsz el a GLO-nál?
Én a missziós feladatokat koordinálom, látogatom a különböző országokban szolgáló munkacsoportokat, és segítem őket. 1980-ban én is misszionáriusként költöztem Franciaországba, ahol 16 éven keresztül számos gyülekezetplántálásban vehettem részt. Ezekkel a tapasztalataimmal próbálom szolgatársaimat segíteni a mai nehéz terepnek bizonyuló európai társadalomban.

A nehézségeket bizony mi is tapasztaljuk magyarországi környezetünkben. Az evangélizációnak több formájával is próbálkozunk, de a gyülekezetplántálásban kevés a gyakorlatunk.
Ezért is jók az ilyen találkozók, ahol megoszthatjuk tapasztalatainkat. Hiszen amit nyugaton mi megéltünk néhány éve, azon ti is keresztülmentek. Sokat segít a jövőépítésben, ha a fiataljaitok bekapcsolódnak a misszióba, és akár más országban is tapasztalatokat szereznek az Úr munkájában. Ismerős lehet Roger Brind neve előttetek, aki évek óta jár Magyarországra, és többek között angol heteket tart Dömösön. Roger szintén a GLO munkatársa, aki – egykori iskolaigazgatóként – sokat foglalkozik fiatalokkal, bibliatanítással, szolgálati felkészítéssel.

Mark Davies

Márk, a bibliatanítás és oktatás kapcsán most hozzád fordulok. Kérlek, te is mondd el, honnan jöttél és milyen feladatot töltesz be az Úr szolgálatában.
A nevem Mark Davies, Walesben születtem, ahol mérnökként végeztem iskoláimat. Az Úr hívására azonban 23 évesen Zambiába mentem, ahol egy kórházban voltam karbantartó, és miközben megtanultam az egyik helyi nyelvet, bibliatanítással kezdtem foglalkozni. Zambiában már akkor 800 Testvér Gyülekezet volt, és nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra. 21 évet éltem és szolgáltam Zambiában, ahová feleséget is küldött mellém az Úr a misszióba, és öt gyermekkel ajándékozott meg. Később Új-Zélandra hívtak, hogy segítsek az ottani testvéreknek elindítani egy bibliai szemináriumot. Jelenleg pedig a Glasgow melletti Tilsley College igazgatójaként dolgozom, amely a GLO bibliaiskolája az Egyesült Királyságban. Itt 1-2 éves teológiai képzést nyújtunk leginkább a gyülekezetek elöljárói számára, hogy felkészültebben láthassák el közösségi szolgálataikat.

Tehát a GLO két fő küldetése a gyülekezetplántálás és oktatás – amely területeknek éppen ti vagytok a vezetői.
Hadd említsük Stephen McQuoid testvérünket is, aki a GLO igazgatója. A gyülekezetplántálás és bibliai képzés valóban két főpillére a missziónak. A tréningek szervezése elsősorban Afrikában, az evangélizáló munka pedig Európában állít minket kihívások elé. Fontos látnunk, hogy a GLO-nak nem célja a szervezetépítés. Minden eszközünkkel a helyi közösségek – elsősorban Testvér Gyülekezetek – munkáját kívánjuk segíteni, hogy megerősödjenek, növekedjenek és hatékonyak legyenek Isten országának építésében.

Samuel Gibson, Mark Davies, Balogh Péter és Lemperger Róbert
ELF 2013, Wisla

 

Címkék: