Köszöntést hozok: Skóciából

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Balogh Péter

Az Úrtól kapott ajándékként családunk Skóciában tölthetett egy hetet ezen a nyáron barátaink meghívására. A táj megkapó szépsége és a helyi nevezetességek említése önmagában is hálára adnak okot, de még inkább Istenünk gondviselése és a testvéri szeretet, amit folyamatosan megtapasztalhattunk. Az út során felkerestük a GLO európai központját, és egy igazán rendhagyó gyülekezeti alkalmon is részt vehettünk. Ezekről a helyekről hozom a köszöntést, és megkísérlek némi betekintést adni Skóciában élő testvéreink életébe az alábbi képes beszámolóval.

 
A GLO európai központja

A GLO főépülete

A Keresztyén Testvér Gyülekezetek (Brethren Assemblies) múltja Skóciában közel kétszáz éves már, hiszen az egyháztörténelmi gyökerek éppen a szomszédos Írországba és Angliába vezetnek. Az Egyesült Királyság területén mintegy 1000 Testvér Gyülekezetet találunk, számuk azonban érzékelhetően csökken, több száz közösség tűnt el az utóbbi évtizedekben.

Ezért látták szükségét a testvérek olyan missziós szervezetek életre hívásának, mint a Partnership, az Echoes vagy a GLO, amelyek segítik az összefogást, gyülekezetplántálást, tanítványozást és a misszió számos formáját.

A kávézó egy asztala

A GLO, vagyis Gospel Literature Outreach (evangéliumi iratterjesztés) az Egyesült Királyságban alapított Keresztyén Testvér Gyülekezeti hátterű, ma már világméretű missziós szervezet. Központja Skóciában, a Glasgow melletti Motherwellben van. Testvéreink a Skót Egyháztól megvásároltak egy megüresedett templomot a környező épületekkel együtt, amely ideális otthont nyújt a missziós szervezetnek. Az oktatási központ, konferenciaterem, és sokakat vonzó könyvesbolt mellett egy nyilvános kávézót is nyitottak itt, ahová szívesen betérnek a járókelők. A templom belső terében alakították ki az auditóriumot, amely teológiai előadások mellett különféle rendezvényeknek ad helyet.

Képek az auditóriumról:
 
   

 
A Tilsley College

Mark Davies, a Tilsley College igazgatója és felesége, Shirlay

A Tilsley College oktatási intézet a szomszédos épületben működik. Miközben Mark Davies, az iskola igazgatója körbevezetett minket, a dömösi Biblia Centrumhoz hasonló kép tárult elénk: tanulói lakószobák, konyha és étkező, tanterem, könyvtár és irodák. Itt 10-15 hallgató vesz részt 1-2 éves nappali teológiai képzésben, hogy felkészültebben láthassák el közösségi szolgálataikat. A Tilsley College több mint 30 éves működése során mintegy 330 hallgató végezte itt tanulmányait 24 országból, és közülük 150-en teljes idejű keresztyén szolgálatban helyezkedtek el. A teológiai képzés minden felekezet felé nyitott, de alapvető célja a GLO egyéb szolgálataival együtt a helyi Testvér Gyülekezetek erősítése és újak plántálása.

Colin Tilsley
1935-1981

Az iskola Colin Tilsley-ről kapta nevét, akinek munkája nyomán Ausztráliában jött létre a GLO 1965-ben. Tilsley az OM (Operation Mobilization) missziós szervezethez hasonló elveken, de a Testvér Gyülekezetek között próbálta mozgósítani és bevonni testvéreit a misszióba rövid és hosszú távú szolgálati csoportokat alkotva. Noha csak 46 évet élt a földön, elképzeléseit sokaknak átadva, néhány év alatt világméretűvé nőtt a szervezet. Jelenleg több mint 60 testvér vesz részt főállásban a GLO munkájában - Európán kívül Afrikában, Ausztráliában és Új-Zélandon is.

 
A könyvesbolt

Beszélgetés a könyvek hosszú sorai előtt

Az iratterjesztés - ahogy a GLO elnevezés is utal rá - a szervezet egyik fő küldetése. Könyvesboltjuk Skócia legnagyobb keresztyén könyvesboltja, amit messziről is felkeresnek az érdeklődők. Időről időre szerveznek író-olvasó találkozót, ahol a szerzők előadást tartanak, vagy kötetlen beszélgetésre adnak lehetőséget. Így járt náluk többek között a Magyarországon is népszerű Adrian Plass.

A Livingstone emlékkiállítás

Gyakran egy aktuális eseményhez, évfordulóhoz igazítják a bolt arculatát. Amikor mi ott jártunk, David Livingstone születésének 200. évfordulójára összeállított afrikai tárlatot láthattunk az olvasótér közepén. A híres misszionárius, orvos és Afrika-kutató éppen Skóciából származott, és méltó példaként szolgál a hívő ember számára. Hűséges imaéletére emlékezhettünk jelképes sátrát látva, amelyben úgy találtak rá halálakor, ahogy utolsó perceit is térdeire hullva, imádságban töltötte.

 
A Garioch Church

A gyülekezeti címlista borítóképe

Vendéglátó barátaink a Garioch Church gyülekezet tagjai, amely közösség nevét a környező 7 települést felölelő Garioch (kiejtése rendhagyóan: giri) régióról kapta. Egy felekezetektől független missziós munkából nőtt ki a gyülekezet az elmúlt évek során, s noha bekapcsolódtak a Skót Baptista Szövetségbe, máig megőrizték egyedi arculatukat. Közösségi életüket elsősorban házi közösségekben élik, s egy hónapban csak egyszer találkoznak egy közös istentiszteleten. A házi közösségek jellemzően 4-5 családból állnak, akik között sorra jár az összejövetelek helyszíne. Gyakori a kérdés az alkalmak előtt: "Hol is lesz a gyülekezet?" - ami jelzi, hogy számukra a gyülekezet képe nem kötődik épülethez, hanem a helyi lakókörnyezet szerves része. Ezt ábrázolja ki a fotón lévő gyülekezeti címlista borítóképe is.

A gyülekezet egyik vezetője

Mi éppen egy közös istentiszteleten találkozhattunk a teljes gyülekezettel Inverurie-ban. Több szempontból is különleges volt ez az alkalom - bár ahogy megtudtuk, minden közös istentisztelet rendkívüli valamilyen módon. Egy új missziós szolgálatot kezdtek ezen a nyáron "Food Bank", vagyis élelmiszerbank néven. A testvérek adományaiból béreltek egy raktárt, amelyet az elmúlt hónap során megtöltöttek tartós élelmiszerekkel, hogy majd ezekkel segítsék a szükségben lévőket. "Food Bank" feliratú pólókban járták a bevásárlóközpontok előtereit, és a gyűjtés apropóján sokat beszélgettek a járókelőkkel. A szociális szolgálatok révén ugyanis nemcsak a szegényeket segítik, hanem az evangéliumot is közel viszik az emberekhez. Skóciában és az egész nyugati világban az emberek közönyössé, elutasítóvá váltak Isten Igéje felé, de szeretetszolgálatok révén utat lehet találni a szívükhöz.

Missziós elkötelezettségüket jelzi, hogy a testvérek több mint fele bekapcsolódik a Street Pastors (utcai lelkipásztorok) szolgálatba is. Ez egy 10 éve Angliában indult felekezetközi misszió, amelynek önkéntesei éjszakai szórakozóhelyekhez mennek, és hazakísérik az ittasokat, drogosokat, lelki tanácsot adnak a prostituáltaknak, mentőt hívnak, ha kell. Jelmondatuk szerint, ha az Úr Jézus ma a földön járna, ő is ott lenne az elesettek és bűnösök között.

"Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok,
mezítelen voltam, és felruháztatok,
beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám."
(Mt 25,35-36)
Tehát az istentisztelet számunkra igazán rendkívüli módon zajlott. Egy körbe álltunk, ahol meghallgattuk Isten Igéjét. Ezután egy teremben élelmiszerekből rendezett játékban vehettünk részt. Konzervekből és tésztákból kiírt szavakat kellett megfejteni, vagy a csomagolásra ragasztott igeversek részleteit összeállítani. Az Igék és az üzenet az étellel, Isten gondviselésével és az éhezők segítésével volt kapcsolatos. Az alkalom végén leültünk egy rétre piknikezni, ahol szintén kaptunk egy szöveget családi körben való feldolgozásra. Az étel pedig nem az volt, amit az előzetes felhívásra magunkkal hoztunk, hanem mindenki másét kapta meg, hogy így is gyakoroljuk a testvéri szeretetet.

Képek a Food Bank raktáráról, a játékról és a gyülekezeti piknikről:

   

 

Ezúton is köszönetet mondunk Kovács Alexnek és családjának, akik szeretettel befogadtak minket e tartalmas hét során, és velük Isten áldásait közösen élhettük át.

Címkék: