Isten és a földönkívüliek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Werner Gitt

Egyedül vagyunk a világmindenségben vagy van még valahol másutt is élet?
A következőkben Prof. Dr. Werner Gitt cikkét olvashatjuk ebben a sokak érdeklődését felkeltő témában. Több, magyarul is megjelent könyve kapcsán már ismert lehet előttünk a természettudományok és hitélet területén egyaránt jártas német testvér, aki 2014 szeptemberében személyesen is ellátogat hazánkba.
 

A repülő csészealjakról és a földönkívüliekkel való találkozásokról szóló történetek évtizedek óta jó táptalaja azoknak a spekulációknak, hogy vajon létezik-e élet a világűrben a Földön kívül. Most ehhez újabb adalék érkezett, mégpedig komoly helyről. 1996 augusztusában amerikai NASA-kutatók azt állították, hogy egyszerű élet nyomait fedezték fel egy meteoriton, amely talán a Marsról származik.

Azóta az életnek ez a Marsról érkezett „bizonyítéka” a tudományos világban sokat veszített elismertségéből. Ennek ellenére azonban a megközelítőleg két kilogramm súlyú kőzetdarab, amelyre az Antarktiszon találtak rá, újra felkorbácsolta a Marssal kapcsolatos kutatási kedvet. A szomszédos bolygó kutatására, amelynek a Földtől való legkisebb távolsága több mint 78 millió kilométer, a következő húsz évben amerikaiak, európaiak, japánok és oroszok megközelítőleg húsz projektet terveznek. Emellett egyre erősödik az a szinte a vallásos buzgósághoz hasonlítható hit, hogy léteznek Földön kívüli intelligenciák.
 

Az UFO-hullám

John E. Mack, a Harvard Egyetem pszichiáter professzora, világszerte nagy feltűnést keltett gyűjteményével, amelyet nem régen adott közre „földönkívüliek által elrabolt emberek” eseteiről.

Egy sor „repülő csészealj” keltett nyugtalanságot
Anglia déli részén, mielőtt le nem lepleződtek
mint hamisítványok, amelyekbe elemet és
hangadás céljából hangszórót építettek be.

Bizonyára ez adta az okot arra is, hogy engedélyezzék egy olyan film bemutatását, amelyben állítólag egy földönkívüli boncolása látható, miután az a földre zuhant Új-Mexikóban, Roswelt amerikai légitámaszpont közelében. Ezek az elmosódott képek jelentették a legfőbb látványosságot az 1995-ben, a németországi Düsseldorfban megrendezett UFO-világkongresszuson annak ellenére is, hogy a képek egyértelmű és otromba hamisítványnak látszottak.

Földönkívüli űrhajó
A függetlenség napja c. filmből

Ott van aztán még az Independence Day c. film (A függetlenség napja), amely a földönkívüliek inváziójáról szól, és amely vetítésének első hetében több pénzt hozott, mint azelőtt bármely más film.

Egy közvélemény-kutatás, amelyet nemrég végeztek Németországban, kimutatta, hogy a lakosság 17%-a hiszi el azt, hogy a földönkívüliek a Földre látogatnak, és 31% hisz abban, hogy más galaxisokban intelligens élet van.

Hogyan gondolkodjon egy keresztyén ember az UFO-híradásokról?
 

1. Mit mond erről a tudomány?

a) Soha nem jött még létre kapcsolatfelvétel földönkívüli lénnyel

1900-ban a Francia Tudományos Akadémia 100.000 frankos díjat tűzött ki, amelyet az kaphatott meg, aki képes kapcsolatot létesíteni idegen civilizációval. Ez alól kivételt képezett a Mars, mert az akadémia meg volt róla győződve, hogy ott létezik civilizáció.
Azóta a szondával átkutatható bolygók egyikén sem találtak rá a „zöld emberkék” vagy az élet más nyomaira. Ennek ellenére sok csillagász gondolja azt, hogy az evolúció révén a világűrben a sok csillag egyikének közelében létre kellett jönni életnek, mivel az élet, ők így gondolják, a Földön is az evolúció hatására keletkezett. Amerikában a SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence)-kutatók hiába kutatták át az eget intelligens lények által kibocsátott jelek után.

b) Számos feltételnek kell teljesülni az élet létrejöttéhez

Egy bolygón élet csak akkor létezhet, ha ennek számos feltétele pontosan teljesül. Így például megfelelő távolságra kell lennie a Naptól, hogy a bolygó se túl forró, se túl hideg ne legyen. Bár kizárni nem lehet, hogy a jövőben felfedezzük más csillagok bolygóit, az nagyon valószínűtlen, hogy ezek valamelyikén minden olyan feltétel megvalósul, amely az élet létezését lehetővé teszi. A folyóvíz megléte ehhez egyáltalán nem elegendő, mégis nagy volt az izgalom, amikor felfedezték, hogy feltehetően van víz a Jupiter Europa nevű holdjának felszínén.

c) Élet önmagától nem keletkezhet

Élettelen vegyi anyagokból kreatív intelligencia nélkül nem képződhetnek élőlények; és ha nem léteznének ezek a megalapozatlan evolúciós spekulációk, az UFO-kutatás sem ébreszthetné fel az emberek fantáziáját.

d) Nagy távolságok

Még ha feltételezzük is, hogy létezik élet valahol a világmindenségben, a földönkívüliek ide jövetele, ahogyan azt az UFO-beszámolók feltételezik, keresztülvihetetlen, ha nem egyenesen lehetetlen. A távolságok (és ezzel együtt a valószínűtlenül hosszú utazási idő) elképzelhetetlenül nagyok.

Titkos bázisok?… Kormányzati titkok?...
Sok lelkes UFO-hívő terjeszti azt a mítoszt, hogy az amerikai
kormány titkos kísérleteket hajt végre földönkívülieken stb. – ez egy
olyan elképzelés, amelyhez az Independence Day c. film adott
ösztönzést. Az amerikai kormány az elhunyt ateista, Carl Sagan
hatására valóban dollármilliókat adott ki, hogy a világűrben
intelligens lényektől érkező jelek után kutasson. Sok más
humanista, akire meghatározó hatást gyakorolt az evolúció tana,
Carl Saganhoz hasonlóan szenvedélyesen hisz abban, hogy a
világűrben a földi életen kívül más intelligens élet is kifejlődött, és
ennek a legkisebb bizonyítékára is azonnal rávetnék magukat.
Csak gondoljunk arra, hogy nemrég micsoda izgalom uralkodott el
a sajtón, amikor azt feltételezték, hogy egy Marsról származó
kőben élet van. Ezért teljesen hihetetlen, hogy egy ennél sokkal
izgalmasabb felfedezést évtizedekig titokban tartottak volna.

A Föld következő csillaga (a Naptól eltekintve), a Proxima Centauri már 40,7 billió kilométerre van a Földtől. Az Apollo rakétáknak három nap kellett, hogy elérjenek a Holdig. Ugyanazzal a sebességgel 870.000 évig tartana, hogy eljussunk a Proxima Centaurira. Természetesen a rakéták sebességét (különösen azokét, amelyeken nem utazik ember) lehetne fokozni. A fénysebesség tizedének megfelelő sebességgel – ez hihetetlenül nagy sebesség – még mindig 43 évig tartana az utazás. Ahhoz azonban, hogy elérjük ezt a sebességet, óriási energiamennyiségre lenne szükség – ehhez nagyságrendileg a világ legnagyobb vízierőművének négynapi áramtermelésére lenne szükség (a számítást lásd az eredeti cikk függelékében). A világűr minden köbméterében körülbelül 100.000 (szilikátból és jégből) álló porrészecske
található, amelyek ugyan csak egy tized grammot nyomnak, azonban ilyen sebesség esetén az összeütközés egyetlen ilyen parányi részecskével szétzúzná az űrhajót.
 

2. Mit mond erről a Biblia?

a) A Szentírásban nincs szó arról, hogy földönkívüliek látogatnának el a Földre.

A Biblia, Isten írott Igéje, tudomásunkra hozza, hogy élet csak teremtés útján jöhet létre. És ha valóban lennének is olyan galaxisok, ahol a Földhöz hasonló bolygók találhatók, ezeken is csak akkor találhatnánk életet, ha azt ott a Teremtő megteremtette volna. És ha így tett volna, és ha ezek a lények abban a helyzetben lennének, hogy egy napon ellátogassanak hozzánk, akkor azt Ő bizonyosan közölte volna velünk.

Isten a jövőről nagyon pontos és részletekbe menő kijelentést adott – Jézus visszajöveteléről és a világ vége részleteiről. Így a világmindenséget egyszer úgy fogja összegöngyölíteni, mint az avult ruhát (Ézsaiás 34,4; Jelenések 6,14). Ha Isten másutt is teremtett volna élólényeket, az ő életterüket is megsemmisítené ezáltal. Ádám bűne miatt az egész teremtés kárt szenvedne. De miért terhelné a bűneset azokat az élőlényeket, amelyek nem tartoznak Ádám bűnös utódai közé, és miért kellene Jézusnak, az utolsó Ádámnak megváltani őket? Ez nagyon különös volna.

b) Mire szolgálnak a csillagok?

A Biblia több helyen is elmondja, mire szolgálnak a csillagok, nemcsak a jól ismert 19. zsoltárban, hanem főképpen a teremtéstörténetben. Az 1Mózes 1,14-15-ben ezt olvassuk: „Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek… És úgy történt”.
Ebből azt látjuk, hogy a csillagok a földön élő emberekért vannak. Ha belegondolunk a teremtés sorrendjébe (az első napon teremti meg Isten a földet és a csillagokat csak a negyedik napon), akkor a Bibliának ebből a bizonyságtételéből könnyen felismerhető, hogy a teremtés egyedüli célja a Föld volt.
 

3. És mi a helyzet az UFO-kal?

Hogyan gondolkozzunk az UFO-jelenségekről és az egész, azzal kapcsolatos indokolatlan lelkesedésről?
A német Focus magazin nemrég megállapította: „Az UFO-híradások 90%-a humbug, a maradék 10% pedig elég a spekuláció elburjánzásához.” A humbug az olyan természeti jelenségekre vonatkozik, mint égitestek, éjszakai világító felhők, gömbvillámok, és a világító és repülő, műszaki objektumokra.

A szociológus Gerald Eberlein megállapítja: „A vizsgálatok azt mutatják, hogy azok az emberek, akiknek nincs egyházi elkötelezettségük, de azt állítják magukról, hogy vallásosak, különösen is erősen reagálnak a földönkívüliek lehetséges létezésére. Számukra az ufológia valláspótlékot jelent.”

A Biblia még mélyebbre hatol, amikor ezen kívül még az okot és a hatást is megnevezi – 2Thesszalonika 2,9-11: „Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak.”

Prof. Dr. Werner Gitt
nyug. igazgató és professzor, informatikus
Szövetségi Műszaki Fizikai Intézet, Braunschweig

A Biblia minden élőlényt leír. Az élő Isten mint Szentháromság jelenti ki magát: Atya, Fiú és Szent Szellem. A mennyben az angyalok vannak, akik szintén a földön élő embereknek szolgálnak.
Van még azonban egy realitás: az ördög és a démonok. Az Efézus 2,2 úgy beszél róla, mint a „levegő birodalmának a fejedelméről”. Hatalma a földre terjed ki.

Az ördögnek a különböző okkult praktikák és a sok vallási szertartás formájában megvannak a maga eszközei, amelyekkel kísérti az embert. Lehet, hogy minden megmagyarázhatatlan dolog mögött a kísértő munkája van? Az ismeretlen repülő tárgyakról szóló beszámolók ködösek és érthetetlenek. Azok az emberek, akik nem ismerik Jézust, könnyen a hatása alá kerülnek minden, lehetséges, nehezen megmagyarázható jelenségnek. A keresztyének számára azonban ez a figyelmeztetés érvényes: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!” (Máté 24,4). Mi a legjobb eszköz a kísértés ellen? Pál a 2Timóteus 2,15-ben arra int bennünket, hogy tanulmányozzuk a Szentírást, hogy „helyesen fejtegessük az igazság Igéjét”.

 
Fordította: Máté Zsuzsa (2013). Az eredeti cikk hivatkozásait és függelékét itt nem közöltük, azok az eredeti forrásban megtalálhatók.

Címkék: