Akik az Isten Igéjét hirdették nektek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Balogh Péter

Idén, 2014-ben jelent meg Szabados László testvérünk könyve Akik az Isten Igéjét hirdették nektek címmel. E megjelenésében igényes és tartalmában gazdag kiadvány hosszú gyűjtőmunka eredménye. Az összeállítás 27 testvérünk életútját tárja elénk, miközben idézeteket olvashatunk egykori igehirdetéseikből, írásaikból, és fényképen is felidézhetjük emléküket. Az 560 oldalas kiadvány mellékleteként egy történeti áttekintést is találhatunk a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek életéről, valamint egy gazdag fotógyűjteményt szintén történelmi korszakokba rendezve.
 

Az alábbiakban részleteket közlünk a könyv bevezetőjéből.

A könyv borítója

„Ez az összeállítás igazából azoknak jelent sokat, akik abban a gyülekezeti körben mozogtak, illetve mozognak, ahol ezek a testvérek hirdették Isten Igéjét. A ma élők között már nagyon kevesen vannak olyanok, akik még ismerték, hallgathatták testvéreink igeszolgálatait és személyes kapcsolatban lehettek velük. Abban a kiváltságos helyzetben lehetek, hogy a következő összeállításban szereplők nagy részét személyesen ismerhettem és hallgathattam őket. Ezért is merült fel bennem az a gondolat, hogy amíg még van lehetőség, idő és erő, addig tárjuk az elkövetkező generáció elé is azokat a kincseket és életutakat, melyeket elődeink bejártak. (…)

Az általuk felölelt időszak a magyarországi Testvérgyülekezetek indulásától – tehát az 1910-es évektől kezdődően – egészen a 20. század végéig terjed. Testvéreink szolgálata olyan időszakot fog át, ami sok nehézséget és nélkülözést, a forrongó világégést, a zsidóüldözést és a kommunizmust is magába foglalja. Ilyen körülmények között mégis hirdették az Igét és hűségesek maradtak Urunkhoz. Ez az egyik fő üzenete ennek a könyvnek: megmaradni Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus szeretetében!

Szabados László
a könyv összeállítója

…testvéreink különböző ajándékokkal voltak megáldva a gyülekezet építésére. Tudták nagyon jól, hogy nem az ajándékuk és az ő személyük fontos, hanem Isten, aki az ajándékokat szétosztotta. Ő a nagy, Övé a dicsőség és a dicséret! Voltak közöttük evangélisták, pásztorok, tanítók, de minden ajándék a Gyülekezet építésére és nem a rombolására adatott. Félretették önmagukat és elképzeléseiket, hogy az Úr akarata valósuljon meg a saját és a helyi gyülekezet életében. Fontos volt számukra Isten Igéje, azt tanulmányozták, forgatták és abban mélyültek el. Életüket Isten Igéje határozta meg és irányította. Nem akartak attól elhajolni se jobbra, se balra. Az volt számukra a legfontosabb, hogy mit mond Isten Igéje, és a szerint is akartak élni, járni.

Az e könyvben leírtak bátorítsanak mindannyiunkat és erősítsenek meg ezekben az utolsó időkben, hogy lehet olyan hívő életet élni, ami kedves az Úrnak, és építi a Gyülekezetet.

„Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lélekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,1-3)"

A testvéreink hóban, fagyban, sárban, esőben és napsütésben, rossz és jó időben, télen és nyáron, alkalmas és alkalmatlan helyzetekben, kedvező és kedvezőtlen körülmények között, börtönben és szabadlábon, üldözőknek és üldözötteknek, emberi engedélyek alapján és emberi engedélyek nélkül szabadon hirdették Isten Igéjét. Gyalog és lóháton, szekéren és kerékpáron, motorkerékpáron és autóval, vasúton és hajón, de akár már repülőgépen, közeli és távoli országokban, kis falusi szobákban és nagy templomokban, egyéneknek és tömegeknek, szegényeknek és gazdagoknak, gyengéknek és erőseknek, kicsiknek és nagyoknak, gyermekeknek és felnőtteknek, tanultaknak és tanulatlanoknak, egyedül élőknek és családosoknak, tehát mindenhol és minden módon, mindenkinek adták tovább az evangéliumot, az örömhírt, a Biblia Krisztusát nem a maguk, hanem Istenünk dicsőségére, nekünk is, akik még emlékszünk rájuk.
(a könyv hátsó borítóján található ajánló)

 

Végezetül Apostol Imre szavaival ajánljuk e kiadványt, aki a könyv elején a következőket írja: „Ajánlom mindazoknak, akiknek a kezükbe kerül ez a könyv, hogy forgassák, olvassák, és gondolkozzanak el az Úr munkájáról, ami látható az előttünk járó testvérek életében. "Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket" (Zsid 13,7)."

A könyv beszerezhető a szabl55@t-online.hu e-mail címen keresztül.

Címkék: