Az élet iskolája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kovács Dániel

"a gyakorlat olyan jó tud csak lenni, mint a mögötte meghúzódó elmélet"

Letelt a 3 év, szeretnénk egy kis beszámolóval szolgálni - és egyúttal köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az időben szellemi vagy anyagi támogatással kísértek minket.

 A felújított akadémia főépülete

Egy pár évvel korábbról kezdem. Miután térdsérülésem következtében abba kellett hagynom a focit, megértettem hogy Isten egy szolgáló életre hív. Nagy Ernőék és a gyülekezetünk sokat segítettek abban, hogy végül (már kisbabával) kijutottunk és felvettek a Bibliai-Teológiai Akadémiára (BTA) Wiedenestben.

A 3 tartalmas évre visszatekintve azt mondhatom, hogy jó döntés volt, NAGYON megérte, rengeteget tanultunk és tapasztaltunk Isten és az ő gyülekezetének széles spektrumából - jó néhány új barátra, példaképre tettünk szert (az azóta 4 főre gyarapodó családom is alátámasztja). Wiedenest egy kiváló hely, ha valaki a Bibliában és személyiségében felkészülten szeretne nekivágni a szolgálatnak.

De hogyan is teltek a tanulmányok? Mit viszünk magunkkal? Az iskola egyik nagy erőssége az ismeret-személy-gyakorlat hármas integrálása. Értékes és releváns tartalmakat sajátítunk el Isten Igéjéből és támogató segédtudományokból (pl. szociológia, nyelvek, történelem, kultúra, menedzsment, pedagógia), illetve, hogy hogyan lehet mindezt megélni, a gyakorlatba ültetve alkalmazni.

Osztálytársaim, akikkel végiggyűrtünk mintegy 2500 tanórát és 80 vizsgát

 
A tanterv gerincét a Biblia alapos ismerete alkotja, annak hátterével, nyelvi-kulturális-történelmi összefüggésbe helyezésével. Erre épül az egyes bibliai könyvek, mint irodalmi egységek elemzése - valamint a dogmatika, a hit központi elemeinek rendszerezése. Az etika felelős keresztény életre nevel és bátorít. A sok kedvenc tantárgyam közül az egyik az egyháztörténelem, nagyon élveztem és sok felismerésre segített a múltunk ilyen módon történő feldolgozása.

A családom is sok szép élménnyel gazdagodott

A tanulási folyamathoz az is hozzátartozik, hogy a saját hitemet, eddig helyesnek vélt meggyőződéseimet megkérdőjelezem, felülvizsgálom és ha kell, korrigálom. Másfelől szeretném a körülöttem élő embereket is jobban megismerni, megérteni - hogy Isten üzenetét hitelesen és megfelelően közvetíteni tudjam. Ehhez is jó mintákat és segédeszközöket kaptunk. További említésre érdemes sajátosságok:

  • számos modul arra irányul, hogy a gondolkozásunk és tetteink jó értelemben véve evangelizáló legyen - érzékenynek lenni a környezetünk szociál-diakóniai szükségeire is,
  • kommunikáció: az üzenet hiteles, időszerű és a célcsoportnak megfelelő továbbadása (szóban, írásban, egyéb kreatív módokon),
  • az emberek megértésének képessége: együtt élni és dolgozni más kultúrából vagy társadalmi miliőből érkező emberekkel,
  • szervezés-önmenedzsment: a mai kor egyre több elvárást támaszt, amihez megfelelő szervezői készség és fegyelem szükségeltetik - mintákat és segítséget kaptunk projektek és rendezvények tervezéséhez, kivitelezéséhez és kiértékeléséhez,
  • a saját szellemi élet ápolása és fenntartása - Isten és emberek előtt felelős, hosszútávú szolgálat az Ő erejéből táplálkozva.

Emellett mindig nagyon vártuk a gyakorlati időket is (heti 4 óra; trimeszterenként 1-2 hét; nyáron 7 hét). Ebben nagy szabadságot kaptunk új területek kipróbálására is, ugyanakkor érdemes volt az erősségeink ill. a munkahelyi kilátások fényében tervezni. Számos alkalmunk nyílt a tanultak alkalmazására: a hétköznapi életben és gyülekezeti/missziói környezetben próbáltuk bontogatni szárnyainkat, a tananyagot ütköztettük, kiértékeltük, közben új dolgokra lettünk figyelmesek - amelyeket aztán szintén beépítettük a kompetenciáink közé.

Összességében tehát nagyon tetszett a széles horizont és az interkulturális nyitottság, ami az egész intézményt jellemzi. Nem egyfajta irányt erőltetnek, hanem inkább felelős gondolkodásra ösztönöznek. Biztos vagyok benne, hogy a kint töltött idő nagy hasznunkra válik személyes és családi életünkben, gyülekezeti ill. missziós tevékenységeinkben egyaránt. Nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk a dömösi Biblia Centrum munkatársaként dolgozni.

BTA Wiedenest: 1, 2 vagy 3 éves képzés
a Bibliában elmerülni, kincseket gyűjteni, Jézus gyülekezetét gazdagítani
(letölthető német információs füzet)
 - Mélyen elmerülni a Bibliában, intenzíven foglalkozni a kulturális és nyelvi kérdéseivel. Az örömhír jelentőségét a mai korban kidolgozni és a hitet hitelesen közvetíteni.
 - Az intézményhármas (Akadémia, Világmisszió, Ifjúsági- ill. Gyülekezeti fórum) adta lehetőségekkel megélni, ahogy Isten történelmet ír. Ezalatt a gyakorlatok, szociális projektek és rendezvény tervezés-kivitelezés által a saját hivatást felfedezni.
 - Egy (átmeneti) otthonra találni a kampusz lakóközösségében. A jól felszerelt tornateremben sportolni, a gyönyörű üvegkönyvtárban böngészni, együtt zenélni, úszni járni vagy éppen bringázni az erdőben.
 - Mentorok, kiscsoportok és a bevált Feedback-kultúra segítik a saját személyiségünk fejlődését.
- Munkahelyi kilátások: gyülekezeti- és pásztorálreferens, evangelista, gyermek- vagy ifjúsági munkás, misszionárius, missziós munkatárs.

 

Címkék: