Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Egyéb]
2015/11

Általános az a vélekedés, hogy a hit nem más, mint egy kapaszkodó, mankó a gyenge, labilis emberek számára. Olyanoknak való, akik a saját erejükből nem tudnak megbirkózni az élet nehézségeivel. Aki meg tudja oldani a problémáit, annak nincs szüksége Istenre. Különös erővel hatotta át a kommunista országok filozófiáját Marx mondása, mely szerint „a vallás a népek ópiuma”.
A mai ember számára, aki önmagában hisz és az önmegvalósításra törekszik, ez a gondolat jó alapot szolgáltat arra, hogy ne kelljen a „vallás” kérdésével foglalkoznia. De nézzünk meg néhány kérdést, ami felmerül a fenti állítással kapcsolatban.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2015/10

Néhány év után újra volt magyar résztvevője az évente megrendezésre kerülő dillenburgi konferenciának. Csikós Péter vezetésével hazánkból öten utaztunk ki a német testvérek meghívásának eleget téve. Az alábbiakban röviden beszámolunk arról, amit ott átéltünk. Érdemes volt áron is megvenni a dillenburgi alkalmat. Nagy vágyunk volt oda újra eljutni és várakozással tekintettünk az együttlét elé. Nagyon kedvesek voltak a vendéglátóink is, Bolyki Gábor, felesége Dorisz és családja. Fontos volt, hogy fiatalabb szolgáló testvéreket is magunkkal vigyünk. A János 6,60-7,17 igékkel foglalkoztunk Hartmut Jäger vezetésével (az iratterjesztés igazgatója). Karl-Heinz Vanheiden foglalta össze az adott igeszakaszokat, majd különböző felkért testvérek vezették be a témákat kb 15 perces időtartamban.

Tovább a teljes cikkre
[Bizonyságtétel]
2015/9

Azt hiszem, máris tudja kedves olvasóm, melyik igeversből vettem a fenti szavakat: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40,30-31) Ebből a versből hol ezt élem, hol azt. Van, ami már a múlté: ifjabb már nem leszek. De rajtam kívül senki más sem. Van, ami már állandó az életemben: Krisztusba vetettem a bizodalmam. És van, amit állandó körforgásként élek: futok, lankadok, megújulok, futok… De nézzük csak sorjában!

Tovább a teljes cikkre
[Körkép]
2015/8

"Egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat!" (Ézsaiás 57,14) Valóban, sokszor nincs is más dolgunk, mint elhárítani azokat az akadályokat, amik Isten hatalmas munkájának útjába állhatnak. Ilyen akadályok épülhetnek gyülekezeteinkben, gyülekezeteink között és bennünk, a saját szívünkben, gondolkodásunkban is. Az elmúlt években tanúi lehettünk, hogyan omlottak le ilyen, a korábbi években alattomosan felépült falak, hogyan kapcsolódtak össze újra a testvérek és a gyülekezetek. Új lehetőségek nyíltak az evangélium üzenetének átadására. Úgy is mondhatnánk, megindult az élet.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2015/7

IBCM6 – egy igazán különleges élmény.
Számomra valóban különleges megtapasztalás volt a részvétel Rómában az IBCM6-on, a Testvér Gyülekezetek missziós világtalálkozóján. A 105 különböző nemzetből érkező 750 résztvevő jó létszámnak számít a 6. alkalommal megrendezésre kerülő missziós konferencián. A témafelvetés markánsan kifejezésre hozta az együttlét célját, mégpedig: egymás erősítését és az evangélium minden emberhez való eljuttatását a mai időben is.
Már a megérkezésnél érezhető volt a nemzetek közötti, interkulturális találkozás. Szó szerint az egész világról áramlottak be az emberek. A résztvevők zászlóival feldíszített terem tovább fokozta ezt a benyomást: egység a sokféleségben. Adott a légkör, hogy együtt figyeljünk Isten Igéjére és arra, amit Ő tesz világszerte a testvérgyülekezeti mozgalom keretein belül (is).

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára