Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Tanítás]
2012/2

Az alábbi gondolatokat posztumusz írásként adjuk közre, mivel a megjelenést már nem ebben a világban élte meg a szerző. Madarász Istvánt 2011-ben magához szólította az Úr. István tanítása, hite sokak számára jelentett bátorítást, ahogyan a következő gondolataiból is gazdag áldást nyerhet az olvasó. GONDOLATOK A MÁTÉ 6,33 ÉS LUKÁCS 12,31 VERSEKRŐL „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33) „Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.” (Lk 12,31) Mivel nem a magunk gondolatát szeretnénk belevinni az Igébe – ami tilos –, hanem az Ige mondanivalójához akarjuk igazítani gondolatainkat, ezért meg kell vizsgálni az adott Ige szövegkörnyezetét. A Mt 6,33 a „Hegyi beszéd”-nek egy része, ami Isten országának, vagy a mennyek országának az „alkotmánya”, ahogy ezt sokan megfogalmazzák. Ezért, ha követni szeretnénk Urunkat, e szerint az alkotmány szerint kell élnünk. (Nem egy jövőbeni ország egy bizonyos népéről, hanem a jelenről és az Ő követőiről beszél Jézus.) Mit is jelentenek tehát Urunk szavai? A 19-21 versek a földi és mennyei kincsekről szólnak.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/1
Beszámoló az IBCM (International Brethren Conference on Mission), vagyis a Keresztyén Testvér Gyülekezetek 5. nemzetközi missziós konferenciájáról, amelyet Strasbourgban rendeztek 2011. jún. 13-17. között. Az IBCM5 konferencián hárman vettünk részt Magyarországról. A mozaikszó jelentése: International Brethren Conference on Mission (Testvér Gyülekezetek Nemzetközi Missziós Konferenciája). Az alábbiakban naplószerű, rövid, néhol egymondatos feljegyzéseimet teszem közzé. Részben mert közvetít valamit a sokszínűségből, szolgálhat meglepetésekkel, részben pedig azért, mert a leírt országokért, az ott folyó munkáért imádkozhatunk egyénileg és gyülekezeteinkben is. Az Egri Belvárosi Gyülekezetnek három részletben küldött levélből ollóztam össze a következőt (a jelen idő azt fejezi ki, hogy a konferencia ideje alatt írtam a beszámolót): E-mail 1: A konferencia nagyon jó. Több, mint 90 országból vagyunk együtt, olyanok, akik a szívén viselik a Testvér Gyülekezetek sorsát, misszióját. Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára