Eklézsia és helyi gyülekezet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Bernhardt Pál

Idén is megtartottuk a biatorbágyi gyülekezet szervezésében az Országos Férfi Találkozót november 23-án az Ó utcában. Az egész napos alkalom témája az EKLÉZSIA ÉS HELYI GYÜLEKEZET volt. Mintegy 90 férfitestvér találkozott itt az ország 9 gyülekezetéből, és Erdélyből is érkeztek testvérek az alkalomra. A találkozó házigazdája és a program levezetője Forró József testvér, a biai gyülekezet elöljárója volt, aki a Róm 5,5-tel köszöntötte a gyülekezetet: "Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által.”

 
A bevezető igeszolgálatot Kovács József testvér Pilismarótról tartotta az Apostolok cselekedetei 20,17-28. versei alapján. Szemléletes példával kezdte az üzenetet: Jászberénybe autózott nemrég, és a város határába érve egy táblán a következő felirat fogadta őt és az arra autózókat: "VIGYÁZZATOK GYERMEKEINKRE!" A gyermekek a mieink, de az idegenek is vigyázzanak rájuk! Az Ige üzenete és felszólítása e példa alapján: Elöljárók, vigyázzatok a nyájra! Mi, elöljárók, felelősséggel és elszámolással tartozunk, a nyáj ránk van bízva, de nem a miénk!

Viseljetek gondot, őrizzétek, legeltessétek! - a teljes Szentháromság részt vesz a nyáj legeltetésében és vigyázásában (Apcsel 20,28):

Kovács József
Pilismarót

  • Isten egyháza – nem az enyém,
  • a Szent Szellem tett vigyázókká,
  • Jézus Krisztus a vérén szerezte meg.

József három pontba foglalta az üzenetet az alábbiak szerint.

1. Az Eklézsia felépítése, jellemzője

Az Eklézsia szorosan vett parancsolatok alapján működik (Mt 22,37-39; Mt 28,19-20). Ezek alapelvek, minták, követendő, de nem másolandó példák.

2. Az ősegyház szervezete

Hat kulcsverset emelt ki testvérünk az ősgyülekezet életéből (Apcsel 6,7; 9,31; 12,24; 16,5; 19,20; 28,29-31), amelyekben azt láthatjuk, hogy a gyülekezetek az igehirdetés hatására növekedtek létszámban és szellemileg is, és bátorságuk volt. Kiválasztottak hét kvalifikált testvért az asztal körüli szolgálatra, az apostolok feladata az Ige hirdetése és az imádság volt.

A 15,36-41 versekben arról olvashatunk, hogy feszültség keletkezett Pál és Barnabás között János Márk miatt. Ennek következtében különváltak útjaik, két irányban folytatódott a munka, de mindkettőjüket megáldotta az Úr.

A gyülekezetben lévő feszültség rendezésére a felelős testvérek egyetértésben, egyhangúlag hoztak határozatot, amely jó döntés volt, akik hallották, örömmel fogadták.

3. A mi gyülekezeteink ma

Az ÚSZ-ben nem találunk tökéletes gyülekezetet, nem lemásolni kell őket, hanem a helyi sajátosságokra alkalmazni azt, amit tanulhatunk tőlük. Az igehirdetők hajlamosak a kedvenc igéiket, témáikat túlhangsúlyozni, de kiegyensúlyozottságra kell törekednünk. Az igehirdetőknek legyen erőssége a Szentíráshoz való ragaszkodás!
A gyülekezet növekedésének ára van. Akarunk-e változtatni eddigi gyakorlatunkon az Ige alapján? És ha igen, miben?

A hozzászólások közül csak kettőt említek:

  • "viseljetek gondot magatokra…" (Apcsel 20,28) – Vajon én a helyemen vagyok-e? A nyáj gondozása előtt gondot viselünk-e magunkra?
  • „nézz mireánk” (Apcsel 3,4) – erre figyelnek fel az emberek, nem arra, amit mondunk.

 
Ebéd után 4 szekciókban folytatódott a találkozó, ahol a következő kérdésköröket beszélhettük át kisebb csoportban:

Vezetési stílus a gyakorlat fényében
 - Milyen igei kritériumoknak kell megfelelnie egy elöljárónak?
 - Számon kérhetőek-e az elöljárók, és ha igen, hogyan?
 - Hogyan válasszunk elöljárókat?
 - Milyen az elérhető, cselekvő vezető?

Tanításbeli kérdések
 - Hogyan tekintsünk a gyülekezeti hagyományokra?
 - Létezik külön Pál evangéliuma?
 - Az ÓSZ, a Hegyi Beszéd nekünk íródtak? Vagy csupán a páli levelek?

A korban és hitben fiatalabbak integrálása a gyülekezetbe
 - Hogyan segíthetjük beilleszkedésüket?
 - Adományaikat hogyan használhatják fel a gyülekezet javára?


Gyülekezeti szervezési kérdések

 - Szükség van szervezésre a gyülekezetben?
 - Mi történik, ha nincs szervezés?
 - Élvezhető bibliaórák?

A csoportbeszélgetések után ismét egybegyültünk, hogy rövid összegzések által képet kaphassunk az elhagzott gondolatokról, megosztott tapasztalatokról.
 

Az alkalom végén még sokáig együtt voltunk, beszélgettünk, ápoltuk a testvéri közösséget. majd jó szokás szerint küldtük a köszöntést egymás gyülekezeteinek.

 
Közel egy hónap távlatából visszatekintve és testvérekkel beszélgetve az kristályosodott ki bennem, hogy az Úr jelen volt köztünk és bőséggel osztotta az áldásokat. Nekem mint gyülekezeti elöljárónak, még inkább Isten Igéjére kell figyelnem, aszerint gondot viselni mindenek előtt önmagamra, és felelősséget vállalni az Ige alapján a gyülekezet egészére, valamint arra, hogy mindig a tiszta Igét hirdessem.

Címkék: