Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Bizonyságtétel]
2014/3

Szüleim hatodik gyermekeként 1928-ban születtem Rákoscsabán. Amikor édesapám meghalt, 3 évesen a nálam 20 évvel idősebb, hívő nővéremhez kerültem a csallóközi Somorjára, ami akkor Csehszlovákiához tartozott. Ott jártam magyar nyelvű iskolába. Születésem után reformátusnak kereszteltek. Jártam hittan órára, és a nővérem rendszeresen elvitt magával testvéri közösségbe, ahova tartozott. Így ismereteim lettek a bibliai történetekről, sőt világos tanítást kaptam a bűnről, kárhozatról, Isten irántunk való szeretetéről az Úr Jézusban. Elhittem, hogy halálunk után két helyre kerülhetünk, vagy a mennybe, vagy örök kárhozatra, és ezt életünk folyamán magunk döntjük el az által, hogy életünket átadjuk-e az Úr Jézusnak. Tudtam, hogy én akkori állapotomban a kárhozatra jutnék.

Tovább a teljes cikkre
[Interjú]
2014/2

Most épp a CEF (Magyarországon VISZ) európai központjában, Svájcban, Kilchzimmerben találkozhattam Czesław Bassarával, aki jelenleg a misszió utazó tanítója. Európa 14 országából 24 CEF/VISZ munkatárssal együtt készülünk a nyárra tervezett 3 hónapos Vezetőképző Tanfolyamokra. Czesław Jeremiás könyvéből tanít bennünket, hogy mennyire fontos: teljes életünket szánjuk oda a szolgálatra. - Legutoljára az európai keresztyén vezetők találkozóján (European Leadership Forum) találkozhattak veled a magyarországi testvérek, ahonnan küldted is köszöntésed. Szeretnénk, ha a Testvér Gyülekezetek blogján megjelenhetne bizonyságtételed. - Igen, jól emlékszem a konferenciára. Szerettem volna most is elmenni, de épp akkor Kambodzsába utazom. De örömmel megyek legközelebb!

Tovább a teljes cikkre
[Körkép]
2014/2

Raspored rada - vagyis „Munka rend” a Délvidéki Testvérgyülekezetek részére. Sokan nem is gondolnánk, hogy a második világháború közepén Magyarország déli határvidékén, a Délvidéken milyen aktív gyülekezeti élet folyt. Földrajzi elhelyezkedéséből és az ott jelenlévő nemzetiségek miatt, a helyi közösségek nagy részében több nyelven is folytak a bibliaórák és az istentiszteletek. Ez jól látható abból a dokumentumból, aminek a másolata nemrégen jutott el hozzám.

Az alábbi történelmi visszapillantás egyben útjára indít egy új rovatot is közösségi blogunkban Körkép címmel, amely arra hivatott, hogy bemutassa közösségeinket a múltból és a jelenből, képet adva a helyi gyülekezetekről és az országos testvériségről.

Tovább a teljes cikkre
[Egyéb]
2014/1

Nem tudom, ki hogy van vele, de a mai ismereteink alapján igencsak furcsának tűnik a Galileo Galilei körüli hercehurca, hiszen olyasmit erősítgetett, amit ma már senki sem kérdőjelez meg. Ugyanakkor van fogalmunk arról, hogy a középkorban messze nem volt egyértelmű az a világkép, hogy a Nap van a középpontban. De hogy jön ide a Biblia? A kérdést a teológia oldaláról próbálom megközelíteni, amely messze túlmutat a Galilei peren.
Előzetesen nem árt röviden átfutni a száraz tényeket:
A II. században Ptolemaiosz összegezte az addig ismert csillagászati megfigyeléseket, elméleteket, és kidolgozta a geocentrikus világképet, melynek lényege, hogy a Föld a világegyetem középpontja, amely körül, körkörös pályán mozog minden égitest. Ezt a megfigyelések is támogatták, hiszen a Földről igencsak korlátozott eszközökkel szemlélve a világegyetemet nem nehéz erre a következtetésre jutni.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2013/12

Idén is megtartottuk a biatorbágyi gyülekezet szervezésében az Országos Férfi Találkozót november 23-án az Ó utcában. Az egész napos alkalom témája az EKLÉZSIA ÉS HELYI GYÜLEKEZET volt. Mintegy 90 férfitestvér találkozott itt az ország 9 gyülekezetéből, és Erdélyből is érkeztek testvérek az alkalomra. A találkozó házigazdája és a program levezetője Forró József testvér, a biai gyülekezet elöljárója volt, aki a Róm 5,5-tel köszöntötte a gyülekezetet: "Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által.”
A bevezető igeszolgálatot Kovács József testvér Pilismarótról tartotta az Apostolok cselekedetei 20,17-28. versei alapján. Szemléletes példával kezdte az üzenetet: Jászberénybe autózott nemrég, és a város határába érve egy táblán a következő felirat fogadta őt és az arra autózókat: "VIGYÁZZATOK GYERMEKEINKRE!"

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára