Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Beszámoló]
2012/8

2012. augusztus 25-én jubileumi találkozón vehettünk részt a dömösi Biblia Centrum jeles évfordulója alkalmából. Albrecht Győző bácsi kezdeti munkálkodása, testvérek áldozatos szolgálata és Urunk folyamatos gondviselése nyomán immáron két évtized áldásait idézhettük fel az ünnepségen sokak részvétele mellett.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 20 év alatt támogatta munkánkat: imádságban, gyakorlatban, anyagilag, érzelmileg, személyes részvétellel, bátorítással, útmutatással stb, stb… Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy számíthatunk egymásra - jó tudni, hogy egy közös cél érdekében tehetünk együtt Istenünk dicsőségére!
Az alábbiakban a jubileumi megemlékezésre készített kiadványból idézünk.

Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2012/7

A Jn 15,1-11 részben Jézus Krisztus egy olyan képet tár elénk, amelyből megérthető, hogy milyen kapcsolatban van Atyjával és velünk, tanítványaival. Isten a szőlő ura és gazdája, azonban Ő olyan Úr, aki személyesen metszi szőlőjét, mert szereti azt.
Az Úr Jézus azt mondja itt magáról, hogy Ő az igazi szőlőtő. A Bibliát olvasó ember előtt ismert, több ószövetségi igehely is említi – például Zsolt 80,9; Hós 10,1 –, hogy a szőlő Izráel népét szimbolizálja. Azonban ez a szőlő Isten odaadó munkája ellenére silány, rossz bogyókat termett (Ézs 5,4). Mindezen események után Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban mutatja be a valódi szőlőtőt, az igazán jó szőlőt termő növényt. A szőlőtő sok mindent láttatni enged Jézus Krisztus személyéről. A teljesség igénye nélkül néhány jellemző tulajdonságáról szólnék.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/6

Beszámoló az ELF (European Leadership Forum) 2012. május 19-24. között megrendezett evangéliumi keresztyén vezetők fórumáról. Köszöntést hozok testvéreinktől Európa több országából, akikkel Isten kegyelméből egy nagyon áldott konferencián vehettünk részt feleségemmel, Judittal a múlt hónapban. Az ELF (European Leadership Forum) évente ismétlődő rendezvény, amelyen evangéliumi keresztyén vezetők és különböző szolgálatokat végzők találkoznak. Idén közel 600-an voltunk együtt Egerben, ahol számos témakörben, közös és párhuzamosan futó szemináriumokon – több mint 350 (!) előadás 5 nap alatt – épülhettünk. Több testvérrel is megismerkedtünk, akik más nemzetek Testvér Gyülekezeteiből (Brethren) képviselték az evangéliumi keresztyénséget: Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Svájc, Lengyelország. Ezek a testvérek nagy érdeklődéssel vettek körbe minket, és kérdeztek a magyarországi gyülekezeti helyzetről.

Tovább a teljes cikkre
[Köszöntés]
2012/5
Isten különös kegyelméből 2011. decemberében a Testvér Gyülekezetek által működtetett afrikai kórházak egyikébe látogathattam el. Erről részletesen beszámoltam már helyi gyülekezetünkben és más fórumokon. Terjedelme és a képek nagysága, az információk sokasága miatt itt ez gyakorlatilag lehetetlen. De most sikerült összeállítanom egy néhány videóból és képekből készült "jutub" feltöltést. Talán valamit sejtet a "feelingből". Felhívás ez egyben arra is, hogy imádkozzunk az ottani munkáért. Ott is imádkoznak értünk, magyarországi testvérekért, gyülekezetekért. Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2012/4

A technika lehetőségét kihasználva szeretném megosztani veletek mindazt, amit az evangélizálásról és tanítványságról tanultunk, és a jelenben is tanulunk. Tanfolyamunk vázlata az alábbiakban olvasható, de a kidolgozott anyag is elérhető már. Mindazok számára, akiknek szívügyük a missziói parancs és annak betöltése, ezt az anyagot használva még hatékonyabban be tudják tölteni Urunk szavát: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,19-20). Hatékonyságunkat úgy tudjuk növelni, ha legalább egy valakit tanítvánnyá teszünk.

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára