Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Bizonyságtétel]
2016/4

2016-ban egy sokak által ismert és szeretett testvérünktől vettünk földi búcsút: Nezézy Sándortól. Az alábbi költeményben Huba István rímekbe szedve emlékezik meg róla Petőfi stílusában. Pista bácsi versei minden év végén szerepet kapnak a miskolci gyülekezet szilveszteri alkalmán, amikor az adott év Krónikájában egy-egy vicces versszakban örökíti meg az év eseményeit. Ezúttal szomorú és váratlan esemény ihlette a költeményt, ámde minden szomorúságunk örömbe fordul, amikor boldog reménységgel mondhatjuk az Úrhoz költözött testvéreinknek, így Sanyi bácsinak is: Viszontlátásra, hamarosan találkozunk!

Tovább a teljes cikkre
[Ajánló]
2016/2

Mi van a függöny vagy a színfalak mögött? Ha elhőzzák a függönyt, csak akkor érzékelhetjük, hogy mi van mögötte. Általában a külső szemlélő nem látja az előkészületi munkákat. Amikor egy színházban beülünk a nézőtérre, nem tudjuk, hogy mi van a függöny mögött. Csak amikor elgördül a függöny, akkor látható a helyszín és a színészek, akik előadják az éppen betanult jelenetet. Bábszínházban csak bábokat látunk és hangokat hallunk, de hogy a bábokat kik mozgatják, azt nem. Ha a háttérben lévő élő személyek nem hoznák mozgásba az élettelen figurákat, akkor önmagukban nem sokat jelentenének.
Isten úgy teremtette a világot, hogy mindaz, ami számunkra most látható, az a láthatatlanból állott elő. A függöny mögül előhozott "valamit", és ez a "valami" az, ahol mi élünk, a Föld és az azt körülvevő Univerzum a csillagtengerrel. Isten nem mindent tett láthatóvá, nem mindent helyezett a láthatóság színpadára. Marad még a függöny mögött bőven olyasmi, amit mi nem látunk, de némelykor Isten fellebbenti a függönyt egyes embereknek. Több ilyen eset van leírva a Bibliában.

Tovább a teljes cikkre
[Egyéb]
2015/12

Gyakran kerül elő ez a kérdés, sokszor inkább állítás formájában, miszerint a négy evangélium nem megbízható beszámoló a keresztyénség eredetével kapcsolatban, mert sok más „evangélium” is íródott, ami közül az egyház hatalmi érdekeinek megfelelően választotta ki, szerkesztette meg a Bibliában található négy evangéliumot. A négy bibliai evangélium hitelességének kérdése a keresztyén hit alapjait érinti, ezért érdemes utánajárni, mi is az igazság. Nézzük most meg Dr. Peter J. Williams érveit, aki a cambridge-i Tyndale House igazgatója és a Cambridge-i Egyetem előadója!

Tovább a teljes cikkre
[Egyéb]
2015/11

Általános az a vélekedés, hogy a hit nem más, mint egy kapaszkodó, mankó a gyenge, labilis emberek számára. Olyanoknak való, akik a saját erejükből nem tudnak megbirkózni az élet nehézségeivel. Aki meg tudja oldani a problémáit, annak nincs szüksége Istenre. Különös erővel hatotta át a kommunista országok filozófiáját Marx mondása, mely szerint „a vallás a népek ópiuma”.
A mai ember számára, aki önmagában hisz és az önmegvalósításra törekszik, ez a gondolat jó alapot szolgáltat arra, hogy ne kelljen a „vallás” kérdésével foglalkoznia. De nézzünk meg néhány kérdést, ami felmerül a fenti állítással kapcsolatban.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2015/10

Néhány év után újra volt magyar résztvevője az évente megrendezésre kerülő dillenburgi konferenciának. Csikós Péter vezetésével hazánkból öten utaztunk ki a német testvérek meghívásának eleget téve. Az alábbiakban röviden beszámolunk arról, amit ott átéltünk. Érdemes volt áron is megvenni a dillenburgi alkalmat. Nagy vágyunk volt oda újra eljutni és várakozással tekintettünk az együttlét elé. Nagyon kedvesek voltak a vendéglátóink is, Bolyki Gábor, felesége Dorisz és családja. Fontos volt, hogy fiatalabb szolgáló testvéreket is magunkkal vigyünk. A János 6,60-7,17 igékkel foglalkoztunk Hartmut Jäger vezetésével (az iratterjesztés igazgatója). Karl-Heinz Vanheiden foglalta össze az adott igeszakaszokat, majd különböző felkért testvérek vezették be a témákat kb 15 perces időtartamban.

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára