Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Beszámoló]
2013/3

Az elmúlt hétvégén egy érdekes gyülekezeti konferencián vettem részt Wiedenestben: Bibliai profil elmélyítése - menny és pokol újra beszédtéma.

Menny, pokol és örök élet központi fogalmak az Újszövetségben, azonban sok kortársunk számára jelentőségüket vesztették. A túlvilági életbe vetett remény, ahol már nincs többé szenvedés, igazságtalanság és bántalmazás - nem is annyira attraktív elképzelés. Az "itt és most" számít. Az emberek gyors megoldásokat keresnek, melyek a testi és lelki szenvedéseket azonnal legyőzik. A paradicsom már nem a mennyben, hanem itt a földön elérhető kell, hogy legyen. Ugyanígy sokan meg vannak győződve, hogy a pokolban igazi "party" kezdődik, ezáltal vonzóbb hely, mint a menny.
A kérdés, hogy mi jön a halál után, mint kapcsolódási pont, érezhetően kiszolgálta magát. Aki a pokolról, mint örök kárhozatról beszél azok számára, akik nem hisznek Jézusban, diszkrimináció gyanúja alatt áll. Új kapcsolódási pontokra van szükségünk... Közérthető képekre, mindenekelőtt a mennyről - hogy a bibliai kijelentések a mennyről és a pokolról újra megérintsenek minket.

Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2013/2

„...Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű...” (Mt 11,29) Az evangéliumban ez az egyetlen hely, ahol az Úr Jézus saját tulajdonságairól beszél. Ugyan találkozhatunk olyan kijelentésekkel, amelyekben önmagáról tanít (pl. „Én vagyok az élet kenyere; az ajtó; a jó pásztor...” Jn 6,35; 10,9; 10,11) – ezek azonban nem emberi tulajdonságok, hanem képek, amelyek segítségével jobban megismerhetjük Urunkat. Nem olvasunk olyan igeverset a Bibliában, ahol Jézus azt hirdetné magáról, hogy jóságos, hűséges, vagy éppen önmegtartóztató volna. Urunk mindezt az életével mutatta be. Volt azonban két jellemvonása, amelyeket külön mégis megnevezett: „szelíd vagyok, és alázatos szívű.” Vajon miért épp ezeket a tulajdonságokat emelte ki Jézus?

Tovább a teljes cikkre
[Bizonyságtétel]
2013/1

Flesch Károly (Carl Flesch) testvérünk Budapesten született, és fiatal korban lett Isten gyermekévé. A Keresztyén Testvér Gyülekezet kezdeti szakaszában kapcsolódott a közösséghez, ahol Kiss Ferenc, Berliner Hugó és Ungár Aladár tanításai által növekedhetett a hitben. A történelmi viharok közepette Isten külföldre vezette őt, amelynek körülményeit örökíti meg az alábbi írás. Visszaemlékezésében bizonyságot tesz Isten hűséges vezetése és gondviselése mellett a testvéri szeretetről is. A 80. életévét idén betöltő Károly bátyánknak ezúton kívánjuk Isten gazdag áldását!

Az inotai gyógyszertárban voltam gyakorlaton az államvizsga előtt, melyet 1957 februárjában kellett volna letennem. 1956. október 23-án délután Pestre utaztam, mert 24-ére beidéztek a katonai parancsnokságra. Pesten a diákok és munkások követelései már mindenütt ki voltak akasztva, a vörös csillag hiányzott a zászlókból. A vihar aznap este kitört, és így Pesten éltem át a forradalmat.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/12

Beszámoló az 1937-es németországi Testvér Gyülekezetek egységre jutásának 75. évfordulóján rendezett kerekasztal-beszélgetésről.

Világszerte egyedi esetről szeretnék beszámolni, amikor is 1937-ben Németországban a Testvér Gyülekezet két nagyobb "irányzata" megegyezett egymással. Andreas Liese történész is nagyrabecsülését fejezte ki, így fogalmazott: "Az 1937-es év egy jó példa, mely a keresztények közötti egységet támogatja." Összességében megállapításra került a 75 éves évfordulón, hogy az egység egyszerre ajándék és kötelezettség, és hogy mindenkinek meg kell fontolnia, hogyan éli meg az összetartozást. 1937 augusztusában Kasselben a 2 vonulat vezetőinek találkozóján sikerült a sokáig dédelgetett különbözőségeket felszámolni. A megegyezés alapján: "mindent, ami a múltban elválasztólag közénk állt, véglegesen a hátunk mögött tudunk. Elkötelezzük magunkat a 90 évvel ezelőtti szakadás összevarrására."

Tovább a teljes cikkre
[Ajánló]
2012/11

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Jó Hír Iratmisszió gondozásában legutóbb megjelent könyvünket, amelyet Tóth Eszter - kedves testvérünk - írt, akit valószínűleg többen ismertek. Eszter nászajándékul írta nevelt lánya számára ezt a könyvet, amelyben háziasszonyi és nevelői tapasztalatait összegzi. Előző könyve „Egyedül?!” címmel az Evangéliumi Kiadó gondozásában jelent meg. Az alábbiakban a könyvborítón található ajánlások olvashatók:
"Tóth Eszter tanárnő könyvét házasságra készülő lányok kézikönyvévé kellene tenni. … A könyv különlegessége és igazi érdeme, hogy Isten szemével és bölcsességével láttatja meg, …hogy miközben a másikért, férjedért, gyermekeidért élsz, megvalósul a „derék asszony”, az Isten szerint való feleség és anya. Az írónő mindezt a Példabeszédek könyvének és általában a Bibliának gyakorlati életvezetését alapul véve a mindennapi feladatok szintjére bontja le. Sok hasonló könyvet olvastam, de egyik író sem tudta vagy akarta ennyire gyakorlati szintre vinni üzenetét." Ittzés István, evangélikus lelkész

Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára