Élő Gyülekezetek Online

a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek internetes folyóirata, közösségi blogja

[Köszöntés]
2012/5
Isten különös kegyelméből 2011. decemberében a Testvér Gyülekezetek által működtetett afrikai kórházak egyikébe látogathattam el. Erről részletesen beszámoltam már helyi gyülekezetünkben és más fórumokon. Terjedelme és a képek nagysága, az információk sokasága miatt itt ez gyakorlatilag lehetetlen. De most sikerült összeállítanom egy néhány videóból és képekből készült "jutub" feltöltést. Talán valamit sejtet a "feelingből". Felhívás ez egyben arra is, hogy imádkozzunk az ottani munkáért. Ott is imádkoznak értünk, magyarországi testvérekért, gyülekezetekért. Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2012/4

A technika lehetőségét kihasználva szeretném megosztani veletek mindazt, amit az evangélizálásról és tanítványságról tanultunk, és a jelenben is tanulunk. Tanfolyamunk vázlata az alábbiakban olvasható, de a kidolgozott anyag is elérhető már. Mindazok számára, akiknek szívügyük a missziói parancs és annak betöltése, ezt az anyagot használva még hatékonyabban be tudják tölteni Urunk szavát: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,19-20). Hatékonyságunkat úgy tudjuk növelni, ha legalább egy valakit tanítvánnyá teszünk.

Tovább a teljes cikkre
[Egyéb]
2012/3

Részlet Albrecht Győző leveléből, amelyet a miniszterelnöknek címezve küldött az új egyházügyi törvénnyel (2011. évi CCVI. törvény) kapcsolatban.

Igen tisztelt Miniszterelnök Úr!
Elnézését kérem, hogy felelősségteljes munkájában levelemmel idejét veszem igénybe. Nem a magam személyes ügyében zavarom Önt, hanem olyan ügyben, ami magyar keresztyén állampolgáraink és a jelenlegi keresztény kormány jó hírét szolgálja. (...) Levelem indítéka az „Egyházügyi Törvény”.

Tovább a teljes cikkre
[Tanítás]
2012/2

Az alábbi gondolatokat posztumusz írásként adjuk közre, mivel a megjelenést már nem ebben a világban élte meg a szerző. Madarász Istvánt 2011-ben magához szólította az Úr. István tanítása, hite sokak számára jelentett bátorítást, ahogyan a következő gondolataiból is gazdag áldást nyerhet az olvasó. GONDOLATOK A MÁTÉ 6,33 ÉS LUKÁCS 12,31 VERSEKRŐL „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33) „Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.” (Lk 12,31) Mivel nem a magunk gondolatát szeretnénk belevinni az Igébe – ami tilos –, hanem az Ige mondanivalójához akarjuk igazítani gondolatainkat, ezért meg kell vizsgálni az adott Ige szövegkörnyezetét. A Mt 6,33 a „Hegyi beszéd”-nek egy része, ami Isten országának, vagy a mennyek országának az „alkotmánya”, ahogy ezt sokan megfogalmazzák. Ezért, ha követni szeretnénk Urunkat, e szerint az alkotmány szerint kell élnünk. (Nem egy jövőbeni ország egy bizonyos népéről, hanem a jelenről és az Ő követőiről beszél Jézus.) Mit is jelentenek tehát Urunk szavai? A 19-21 versek a földi és mennyei kincsekről szólnak.

Tovább a teljes cikkre
[Beszámoló]
2012/1
Beszámoló az IBCM (International Brethren Conference on Mission), vagyis a Keresztyén Testvér Gyülekezetek 5. nemzetközi missziós konferenciájáról, amelyet Strasbourgban rendeztek 2011. jún. 13-17. között. Az IBCM5 konferencián hárman vettünk részt Magyarországról. A mozaikszó jelentése: International Brethren Conference on Mission (Testvér Gyülekezetek Nemzetközi Missziós Konferenciája). Az alábbiakban naplószerű, rövid, néhol egymondatos feljegyzéseimet teszem közzé. Részben mert közvetít valamit a sokszínűségből, szolgálhat meglepetésekkel, részben pedig azért, mert a leírt országokért, az ott folyó munkáért imádkozhatunk egyénileg és gyülekezeteinkben is. Az Egri Belvárosi Gyülekezetnek három részletben küldött levélből ollóztam össze a következőt (a jelen idő azt fejezi ki, hogy a konferencia ideje alatt írtam a beszámolót): E-mail 1: A konferencia nagyon jó. Több, mint 90 országból vagyunk együtt, olyanok, akik a szívén viselik a Testvér Gyülekezetek sorsát, misszióját. Tovább a teljes cikkre

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára