Archívum

Jézus mondja: Tanuljátok meg tőlem...

„...Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű...” (Mt 11,29) Az evangéliumban ez az egyetlen hely, ahol az Úr Jézus saját tulajdonságairól beszél. Ugyan találkozhatunk olyan kijelentésekkel, amelyekben önmagáról tanít (pl. „Én vagyok az élet kenyere; az ajtó; a jó pásztor...” Jn 6,35; 10,9; 10,11) – ezek azonban nem emberi tulajdonságok, hanem képek, amelyek segítségével jobban megismerhetjük Urunkat. Nem olvasunk olyan igeverset a Bibliában, ahol Jézus azt hirdetné magáról, hogy jóságos, hűséges, vagy éppen önmegtartóztató volna. Urunk mindezt az életével mutatta be. Volt azonban két jellemvonása, amelyeket külön mégis megnevezett: „szelíd vagyok, és alázatos szívű.” Vajon miért épp ezeket a tulajdonságokat emelte ki Jézus?

Diakónia – a segélynyújtás hálózata

Flesch Károly (Carl Flesch) testvérünk Budapesten született, és fiatal korban lett Isten gyermekévé. A Keresztyén Testvér Gyülekezet kezdeti szakaszában kapcsolódott a közösséghez, ahol Kiss Ferenc, Berliner Hugó és Ungár Aladár tanításai által növekedhetett a hitben. A történelmi viharok közepette Isten külföldre vezette őt, amelynek körülményeit örökíti meg az alábbi írás. Visszaemlékezésében bizonyságot tesz Isten hűséges vezetése és gondviselése mellett a testvéri szeretetről is. A 80. életévét idén betöltő Károly bátyánknak ezúton kívánjuk Isten gazdag áldását!

Az inotai gyógyszertárban voltam gyakorlaton az államvizsga előtt, melyet 1957 februárjában kellett volna letennem. 1956. október 23-án délután Pestre utaztam, mert 24-ére beidéztek a katonai parancsnokságra. Pesten a diákok és munkások követelései már mindenütt ki voltak akasztva, a vörös csillag hiányzott a zászlókból. A vihar aznap este kitört, és így Pesten éltem át a forradalmat.

Oldalak